भरतपूर, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

भरतपूर : सोन्याचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
48,720
+20.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 48,700 +10.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,690 +160.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,530 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,530 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 48,530 -10.00
25 नोव्हेंबर 2021 48,540 +0.00
24 नोव्हेंबर 2021 48,540 -500.00
23 नोव्हेंबर 2021 49,040 -930.00
22 नोव्हेंबर 2021 49,970 -230.00
21 नोव्हेंबर 2021 50,200 +0.00
भरतपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
भरतपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
भरतपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
भरतपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
भरतपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
भरतपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,460
भरतपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,100
भरतपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,350
भरतपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,750
भरतपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,700
भरतपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,320
भरतपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,360
भरतपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,405
भरतपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,400
भरतपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,080
भरतपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,630
भरतपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,650
भरतपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,704
भरतपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,220
भरतपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,650
भरतपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

भरतपूर : चांदीचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
63,080.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 63,080 -410.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,490 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,620 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,620 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 64,620 +530.00
25 नोव्हेंबर 2021 64,090 +120.00
24 नोव्हेंबर 2021 63,970 -2,110.00
23 नोव्हेंबर 2021 66,080 -1,000.00
22 नोव्हेंबर 2021 67,080 -430.00
21 नोव्हेंबर 2021 67,510 +0.00
भरतपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
भरतपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
भरतपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
भरतपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
भरतपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
भरतपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,710
भरतपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,080
भरतपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,201
भरतपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,040
भरतपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,080
भरतपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,680
भरतपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,010
भरतपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,408
भरतपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,010
भरतपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,440
भरतपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,810
भरतपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,750
भरतपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,726
भरतपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,380
भरतपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,750
भरतपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत