भरतपूर, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

भरतपूर : सोन्याचा दर

09 डिसेंबर 2022
54,020
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 54,020 +40.00
07 डिसेंबर 2022 53,980 +280.00
06 डिसेंबर 2022 53,700 +290.00
05 डिसेंबर 2022 53,410 -410.00
04 डिसेंबर 2022 53,820 +0.00
03 डिसेंबर 2022 53,820 +10.00
02 डिसेंबर 2022 53,810 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,800 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,830 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,550 +240.00
भरतपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 54,020
भरतपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,410
भरतपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,795
भरतपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,800
भरतपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 54,020
भरतपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,180
भरतपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,230
भरतपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,145
भरतपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,580
भरतपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,830
भरतपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,960
भरतपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,130
भरतपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,781
भरतपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,160
भरतपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,380
भरतपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,710
भरतपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,280
भरतपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,998
भरतपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,100
भरतपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,150
भरतपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

भरतपूर : चांदीचा दर

09 डिसेंबर 2022
66,830.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 66,830 +770.00
07 डिसेंबर 2022 66,060 +890.00
06 डिसेंबर 2022 65,170 +190.00
05 डिसेंबर 2022 64,980 -1,250.00
04 डिसेंबर 2022 66,230 +10.00
03 डिसेंबर 2022 66,220 +0.00
02 डिसेंबर 2022 66,220 +1,070.00
01 डिसेंबर 2022 65,150 +1,890.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,260 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,620 +1,620.00
भरतपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,830
भरतपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 64,980
भरतपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,858
भरतपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,150
भरतपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 66,830
भरतपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,260
भरतपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,420
भरतपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,309
भरतपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,950
भरतपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,260
भरतपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,780
भरतपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,270
भरतपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,032
भरतपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,790
भरतपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,740
भरतपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,900
भरतपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,350
भरतपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,420
भरतपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,350
भरतपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,780
भरतपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत