रोहिणी, दिल्ली : सोने आणि चांदी किंमत

रोहिणी : सोन्याचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
62,220
-50.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 62,270 +170.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,100 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,260 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,260 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,250 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 61,890 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,050 +0.00
20 फेब्रुवारी 2024 62,050 +130.00
19 फेब्रुवारी 2024 61,920 +180.00
18 फेब्रुवारी 2024 61,740 +10.00
रोहिणी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,770
रोहिणी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,290
रोहिणी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,079
रोहिणी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,770
रोहिणी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 62,270
रोहिणी सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,280
रोहिणी सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,500
रोहिणी सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,274
रोहिणी सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,280
रोहिणी सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,560
रोहिणी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,590
रोहिणी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,970
रोहिणी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,402
रोहिणी सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,160
रोहिणी सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,150
रोहिणी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,760
रोहिणी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,670
रोहिणी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,868
रोहिणी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,760
रोहिणी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,430
रोहिणी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

रोहिणी : चांदीचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
69,260.00
-40.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 69,300 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,550 -1,000.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,550 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,550 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,540 +220.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,320 -440.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,760 -560.00
20 फेब्रुवारी 2024 71,320 -30.00
19 फेब्रुवारी 2024 71,350 -800.00
18 फेब्रुवारी 2024 72,150 +0.00
रोहिणी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,200
रोहिणी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,300
रोहिणी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,859
रोहिणी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,200
रोहिणी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 69,300
रोहिणी चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,220
रोहिणी चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,750
रोहिणी चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,033
रोहिणी चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,220
रोहिणी चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,210
रोहिणी चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,560
रोहिणी चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,210
रोहिणी चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,416
रोहिणी चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,540
रोहिणी चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,180
रोहिणी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,130
रोहिणी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,980
रोहिणी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,552
रोहिणी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,260
रोहिणी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,130
रोहिणी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत