रोहिणी, दिल्ली : सोने आणि चांदी किंमत

रोहिणी : सोन्याचा दर

05 डिसेंबर 2022
53,740
+0.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2022 53,740 +10.00
03 डिसेंबर 2022 53,730 +0.00
02 डिसेंबर 2022 53,730 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,720 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,750 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,460 +230.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,230 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,620 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,620 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,610 -140.00
रोहिणी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,740
रोहिणी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,720
रोहिणी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,730
रोहिणी सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,720
रोहिणी सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 53,740
रोहिणी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,090
रोहिणी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,150
रोहिणी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,062
रोहिणी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,500
रोहिणी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,750
रोहिणी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,880
रोहिणी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,050
रोहिणी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,701
रोहिणी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,080
रोहिणी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,300
रोहिणी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,630
रोहिणी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,200
रोहिणी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,919
रोहिणी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,030
रोहिणी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,070
रोहिणी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

रोहिणी : चांदीचा दर

05 डिसेंबर 2022
66,120.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2022 66,120 +0.00
03 डिसेंबर 2022 66,120 +10.00
02 डिसेंबर 2022 66,110 +1,060.00
01 डिसेंबर 2022 65,050 +1,890.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,160 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,520 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 60,900 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,840 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,840 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,830 -230.00
रोहिणी चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,120
रोहिणी चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,050
रोहिणी चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,850
रोहिणी चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,050
रोहिणी चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 66,120
रोहिणी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,160
रोहिणी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,330
रोहिणी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,212
रोहिणी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,860
रोहिणी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,160
रोहिणी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,680
रोहिणी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,180
रोहिणी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 57,940
रोहिणी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,700
रोहिणी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,650
रोहिणी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,800
रोहिणी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,260
रोहिणी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,333
रोहिणी चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,260
रोहिणी चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,690
रोहिणी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत