केंझार, ओडिशा : सोने आणि चांदी किंमत

केंझार : सोन्याचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
48,530
-90.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 48,620 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,400 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,410 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,330 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,050 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,320 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,170 +20.00
केंझार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,050
केंझार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,380
केंझार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,188
केंझार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,420
केंझार सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 48,620
केंझार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,650
केंझार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,670
केंझार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,723
केंझार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,240
केंझार सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,670
केंझार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,430
केंझार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,970
केंझार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,302
केंझार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,430
केंझार सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,280
केंझार सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,550
केंझार सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,950
केंझार सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,866
केंझार सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,950
केंझार सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,430
केंझार - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

केंझार : चांदीचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
66,550.00
-610.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 67,160 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,980 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,770 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,770 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,380 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,050 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,210 -60.00
केंझार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,160
केंझार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,030
केंझार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,344
केंझार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,030
केंझार चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 67,160
केंझार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,840
केंझार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,770
केंझार चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,748
केंझार चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,410
केंझार चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,770
केंझार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,820
केंझार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,180
केंझार चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,519
केंझार चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,820
केंझार चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,520
केंझार चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,850
केंझार चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,620
केंझार चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,004
केंझार चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,750
केंझार चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,820
केंझार - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत