अकोला, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

अकोला : सोन्याचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
62,320
-60.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 62,380 +170.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,210 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,370 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,370 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,360 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 62,000 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,160 +0.00
20 फेब्रुवारी 2024 62,160 +130.00
19 फेब्रुवारी 2024 62,030 +190.00
18 फेब्रुवारी 2024 61,840 +0.00
अकोला सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,880
अकोला सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,400
अकोला सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,187
अकोला सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,880
अकोला सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 62,380
अकोला सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,390
अकोला सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,600
अकोला सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,381
अकोला सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,390
अकोला सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,670
अकोला सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,700
अकोला सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,070
अकोला सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,511
अकोला सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,270
अकोला सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,260
अकोला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,870
अकोला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,770
अकोला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,973
अकोला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,870
अकोला सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,540
अकोला - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अकोला : चांदीचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
69,290.00
-130.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 69,420 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,670 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,680 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,670 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,670 +230.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,440 -440.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,880 -560.00
20 फेब्रुवारी 2024 71,440 -40.00
19 फेब्रुवारी 2024 71,480 -800.00
18 फेब्रुवारी 2024 72,280 +10.00
अकोला चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,330
अकोला चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,420
अकोला चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,982
अकोला चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,330
अकोला चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 69,420
अकोला चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,350
अकोला चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,870
अकोला चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,157
अकोला चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,350
अकोला चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,340
अकोला चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,690
अकोला चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,340
अकोला चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,544
अकोला चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,680
अकोला चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,300
अकोला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,260
अकोला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,100
अकोला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,677
अकोला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,390
अकोला चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,260
अकोला - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत