चुराचंदपूर, मणिपूर : सोने आणि चांदी किंमत

चुराचंदपूर : सोन्याचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
52,800
+260.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 52,540 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,940 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,930 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,930 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 53,070 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,850 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,660 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,670 -350.00
20 नोव्हेंबर 2022 53,020 +10.00
19 नोव्हेंबर 2022 53,010 +0.00
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,410
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,450
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,335
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,800
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 52,540
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,190
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,350
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 51,004
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,380
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,600
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,940
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,490
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,216
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,320
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,370
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,870
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,010
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,978
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,660
चुराचंदपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 51,010
चुराचंदपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चुराचंदपूर : चांदीचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
61,850.00
+590.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 61,260 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,210 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,210 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,200 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,430 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 62,090 +700.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,390 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 61,100 -250.00
20 नोव्हेंबर 2022 61,350 +0.00
19 नोव्हेंबर 2022 61,350 +10.00
चुराचंदपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,900
चुराचंदपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,680
चुराचंदपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,460
चुराचंदपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,210
चुराचंदपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 61,260
चुराचंदपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 62,050
चुराचंदपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,510
चुराचंदपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,285
चुराचंदपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,040
चुराचंदपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,990
चुराचंदपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,150
चुराचंदपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,570
चुराचंदपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,662
चुराचंदपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,570
चुराचंदपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,030
चुराचंदपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,680
चुराचंदपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,250
चुराचंदपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,172
चुराचंदपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,580
चुराचंदपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,250
चुराचंदपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत