भिवानी, हरियाणा : सोने आणि चांदी किंमत

भिवानी : सोन्याचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
48,500
-100.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 48,600 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,380 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,390 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,310 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,030 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,290 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,140 +10.00
भिवानी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,030
भिवानी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,360
भिवानी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,164
भिवानी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,400
भिवानी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 48,600
भिवानी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,630
भिवानी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,640
भिवानी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,698
भिवानी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,210
भिवानी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,640
भिवानी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,400
भिवानी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,950
भिवानी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,277
भिवानी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,400
भिवानी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,260
भिवानी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,520
भिवानी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,920
भिवानी सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,843
भिवानी सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,920
भिवानी सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,400
भिवानी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

भिवानी : चांदीचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
66,520.00
-610.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 67,130 +1,190.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,940 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,730 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,740 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,340 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,010 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,170 -60.00
भिवानी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,130
भिवानी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,000
भिवानी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,309
भिवानी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,000
भिवानी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 67,130
भिवानी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,810
भिवानी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,740
भिवानी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,718
भिवानी चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,370
भिवानी चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,740
भिवानी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,780
भिवानी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,150
भिवानी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,485
भिवानी चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,780
भिवानी चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,490
भिवानी चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,810
भिवानी चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,590
भिवानी चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,967
भिवानी चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,710
भिवानी चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,780
भिवानी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत