गोमती, त्रिपुरा : सोने आणि चांदी किंमत

गोमती : सोन्याचा दर

07 डिसेंबर 2023
62,600
-30.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2023 62,630 +190.00
05 डिसेंबर 2023 62,440 -180.00
04 डिसेंबर 2023 62,620 -960.00
03 डिसेंबर 2023 63,580 +0.00
02 डिसेंबर 2023 63,580 +10.00
01 डिसेंबर 2023 63,570 +730.00
30 नोव्हेंबर 2023 62,840 -330.00
29 नोव्हेंबर 2023 63,170 +350.00
28 नोव्हेंबर 2023 62,820 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,870 +10.00
गोमती सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,580
गोमती सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,440
गोमती सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 63,070
गोमती सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,570
गोमती सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 62,630
गोमती सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,170
गोमती सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,050
गोमती सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,265
गोमती सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 61,160
गोमती सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,840
गोमती सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,620
गोमती सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,820
गोमती सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,478
गोमती सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,780
गोमती सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 61,280
गोमती सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,830
गोमती सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,570
गोमती सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 59,194
गोमती सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,770
गोमती सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,770
गोमती - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

गोमती : चांदीचा दर

07 डिसेंबर 2023
74,640.00
-240.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2023 74,880 -600.00
05 डिसेंबर 2023 75,480 -760.00
04 डिसेंबर 2023 76,240 -1,820.00
03 डिसेंबर 2023 78,060 +10.00
02 डिसेंबर 2023 78,050 +0.00
01 डिसेंबर 2023 78,050 +420.00
30 नोव्हेंबर 2023 77,630 +1,150.00
29 नोव्हेंबर 2023 76,480 +670.00
28 नोव्हेंबर 2023 75,810 +1,300.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,510 +0.00
गोमती चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 78,060
गोमती चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 74,880
गोमती चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 76,793
गोमती चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 78,050
गोमती चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 74,880
गोमती चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,630
गोमती चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,430
गोमती चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 73,023
गोमती चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,730
गोमती चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,630
गोमती चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 73,290
गोमती चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 67,040
गोमती चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,930
गोमती चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 70,110
गोमती चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 72,080
गोमती चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 75,190
गोमती चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,100
गोमती चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,519
गोमती चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 75,180
गोमती चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 70,110
गोमती - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत