पलवल, हरियाणा : सोने आणि चांदी किंमत

पलवल : सोन्याचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
48,310
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 48,310 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,030 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,290 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,140 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,130 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,910 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,910 +0.00
पलवल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,030
पलवल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,360
पलवल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,116
पलवल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,400
पलवल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 48,310
पलवल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,630
पलवल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,640
पलवल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,698
पलवल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,210
पलवल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,640
पलवल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,400
पलवल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,950
पलवल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,277
पलवल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,400
पलवल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,260
पलवल सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,520
पलवल सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,920
पलवल सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,843
पलवल सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,920
पलवल सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,400
पलवल - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पलवल : चांदीचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
64,740.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 64,740 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,340 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,010 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,170 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,230 +550.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,680 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,680 +0.00
पलवल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,740
पलवल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,000
पलवल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,872
पलवल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,000
पलवल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 64,740
पलवल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,810
पलवल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,740
पलवल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,718
पलवल चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,370
पलवल चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,740
पलवल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,780
पलवल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,150
पलवल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,485
पलवल चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,780
पलवल चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,490
पलवल चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,810
पलवल चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,590
पलवल चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,967
पलवल चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,710
पलवल चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,780
पलवल - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत