चमोली, उत्तराखंड : सोने आणि चांदी किंमत

चमोली : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,110
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,110 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,190 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,190 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,190 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,100 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,940 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,500 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,310 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,580 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,580 +10.00
चमोली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,110
चमोली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,190
चमोली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,497
चमोली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,190
चमोली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,110
चमोली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,750
चमोली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,310
चमोली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,032
चमोली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,140
चमोली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,190
चमोली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,680
चमोली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,820
चमोली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,786
चमोली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,470
चमोली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,820
चमोली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,370
चमोली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,520
चमोली सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,013
चमोली सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,730
चमोली सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,520
चमोली - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चमोली : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
60,850.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,850 +4,020.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,830 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,830 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,820 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 56,030 -440.00
28 सप्टेंबर 2022 56,470 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,370 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,250 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,210 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,200 +0.00
चमोली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,850
चमोली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,830
चमोली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,170
चमोली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,830
चमोली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,850
चमोली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,930
चमोली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,380
चमोली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,457
चमोली चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,380
चमोली चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,820
चमोली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,460
चमोली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,050
चमोली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,961
चमोली चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,370
चमोली चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,050
चमोली चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,890
चमोली चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,710
चमोली चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,039
चमोली चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,730
चमोली चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,730
चमोली - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत