नाशिक, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

नाशिक : सोन्याचा दर

14 ऑगस्ट 2022
52,560
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 52,560 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 52,560 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,290 +100.00
10 ऑगस्ट 2022 52,190 -40.00
09 ऑगस्ट 2022 52,230 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 52,220 +400.00
07 ऑगस्ट 2022 51,820 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 51,820 +10.00
05 ऑगस्ट 2022 51,810 -320.00
04 ऑगस्ट 2022 52,130 -520.00
नाशिक सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,650
नाशिक सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,450
नाशिक सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,098
नाशिक सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,450
नाशिक सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 52,560
नाशिक सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,340
नाशिक सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,490
नाशिक सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,986
नाशिक सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,700
नाशिक सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,490
नाशिक सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,910
नाशिक सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,370
नाशिक सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,076
नाशिक सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,050
नाशिक सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,920
नाशिक सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 52,970
नाशिक सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,040
नाशिक सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,909
नाशिक सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,460
नाशिक सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,110
नाशिक - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

नाशिक : चांदीचा दर

14 ऑगस्ट 2022
59,420.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 59,420 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 59,420 +950.00
11 ऑगस्ट 2022 58,470 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 59,040 -110.00
09 ऑगस्ट 2022 59,150 +0.00
08 ऑगस्ट 2022 59,150 +1,670.00
07 ऑगस्ट 2022 57,480 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 57,480 +10.00
05 ऑगस्ट 2022 57,470 -620.00
04 ऑगस्ट 2022 58,090 +370.00
नाशिक चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,420
नाशिक चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,470
नाशिक चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,369
नाशिक चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,340
नाशिक चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 59,420
नाशिक चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,860
नाशिक चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,680
नाशिक चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,009
नाशिक चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,700
नाशिक चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,700
नाशिक चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,800
नाशिक चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,450
नाशिक चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,475
नाशिक चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,560
नाशिक चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,450
नाशिक चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,420
नाशिक चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,130
नाशिक चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 62,910
नाशिक चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,420
नाशिक चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,330
नाशिक - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत