नाशिक, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

नाशिक : सोन्याचा दर

02 डिसेंबर 2023
63,270
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 डिसेंबर 2023 63,270 +730.00
30 नोव्हेंबर 2023 62,540 -330.00
29 नोव्हेंबर 2023 62,870 +350.00
28 नोव्हेंबर 2023 62,520 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,570 +0.00
26 नोव्हेंबर 2023 61,570 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 61,560 +0.00
24 नोव्हेंबर 2023 61,560 +310.00
23 नोव्हेंबर 2023 61,250 +60.00
22 नोव्हेंबर 2023 61,190 -180.00
नाशिक सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,270
नाशिक सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,270
नाशिक सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 63,270
नाशिक सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,270
नाशिक सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (01 डिसेंबर) 63,270
नाशिक सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,870
नाशिक सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,770
नाशिक सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,973
नाशिक सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,870
नाशिक सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,540
नाशिक सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,330
नाशिक सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,550
नाशिक सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,197
नाशिक सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,500
नाशिक सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 60,990
नाशिक सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,540
नाशिक सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,290
नाशिक सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 58,914
नाशिक सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,480
नाशिक सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,500
नाशिक - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

नाशिक : चांदीचा दर

02 डिसेंबर 2023
77,680.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 डिसेंबर 2023 77,680 +420.00
30 नोव्हेंबर 2023 77,260 +1,140.00
29 नोव्हेंबर 2023 76,120 +670.00
28 नोव्हेंबर 2023 75,450 +1,290.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,160 +10.00
26 नोव्हेंबर 2023 74,150 +0.00
25 नोव्हेंबर 2023 74,150 +10.00
24 नोव्हेंबर 2023 74,140 +1,020.00
23 नोव्हेंबर 2023 73,120 +130.00
22 नोव्हेंबर 2023 72,990 -470.00
नाशिक चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,680
नाशिक चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 77,680
नाशिक चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 77,680
नाशिक चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,680
नाशिक चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (01 डिसेंबर) 77,680
नाशिक चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,260
नाशिक चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,100
नाशिक चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,677
नाशिक चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,390
नाशिक चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,260
नाशिक चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 72,940
नाशिक चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,720
नाशिक चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,595
नाशिक चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,780
नाशिक चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,740
नाशिक चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,830
नाशिक चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,770
नाशिक चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,192
नाशिक चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,820
नाशिक चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,780
नाशिक - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत