अल्मोडा, उत्तराखंड : सोने आणि चांदी किंमत

अल्मोडा : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,240
+130.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,110 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,190 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,190 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,190 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,100 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,940 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,500 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,310 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,580 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,580 +10.00
अल्मोडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,110
अल्मोडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,190
अल्मोडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,497
अल्मोडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,190
अल्मोडा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,110
अल्मोडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,750
अल्मोडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,310
अल्मोडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,032
अल्मोडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,140
अल्मोडा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,190
अल्मोडा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,680
अल्मोडा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,820
अल्मोडा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,786
अल्मोडा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,470
अल्मोडा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,820
अल्मोडा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,370
अल्मोडा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,520
अल्मोडा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,013
अल्मोडा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,730
अल्मोडा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,520
अल्मोडा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अल्मोडा : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
61,600.00
+750.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,850 +4,020.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,830 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,830 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,820 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 56,030 -440.00
28 सप्टेंबर 2022 56,470 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,370 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,250 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,210 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,200 +0.00
अल्मोडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,850
अल्मोडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,830
अल्मोडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,170
अल्मोडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,830
अल्मोडा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,850
अल्मोडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,930
अल्मोडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,380
अल्मोडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,457
अल्मोडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,380
अल्मोडा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,820
अल्मोडा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,460
अल्मोडा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,050
अल्मोडा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,961
अल्मोडा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,370
अल्मोडा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,050
अल्मोडा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,890
अल्मोडा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,710
अल्मोडा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,039
अल्मोडा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,730
अल्मोडा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,730
अल्मोडा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत