देवास, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

देवास : सोन्याचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
48,560
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 48,560 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,660 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,440 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,450 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,370 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,090 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,350 +150.00
देवास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,090
देवास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,420
देवास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,240
देवास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,460
देवास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 48,560
देवास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,690
देवास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,700
देवास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,759
देवास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,270
देवास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,700
देवास सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,460
देवास सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,010
देवास सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,338
देवास सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,460
देवास सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,320
देवास सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,590
देवास सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,990
देवास सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,905
देवास सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,990
देवास सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,460
देवास - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

देवास : चांदीचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
66,610.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 66,610 -600.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,210 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,030 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,820 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,820 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,430 +1,340.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,090 -170.00
देवास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,210
देवास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,080
देवास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,539
देवास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,080
देवास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 66,610
देवास चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,890
देवास चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,820
देवास चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,798
देवास चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,460
देवास चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,820
देवास चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,870
देवास चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,230
देवास चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,569
देवास चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,870
देवास चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,570
देवास चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,910
देवास चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,670
देवास चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,055
देवास चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,800
देवास चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,870
देवास - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत