देवास, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

देवास : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
52,900
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 52,900 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,610 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,370 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,770 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,760 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,760 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,900 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,680 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,490 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,500 -350.00
देवास सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
देवास सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
देवास सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
देवास सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
देवास सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
देवास सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,240
देवास सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,290
देवास सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,207
देवास सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,640
देवास सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,900
देवास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,020
देवास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,190
देवास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,842
देवास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,220
देवास सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,440
देवास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,770
देवास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,340
देवास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,058
देवास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,160
देवास सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,210
देवास - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

देवास : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
63,340.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,340 +650.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,690 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,070 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,010 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,010 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,000 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,230 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,890 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,200 +300.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,900 -260.00
देवास चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
देवास चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
देवास चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
देवास चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
देवास चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
देवास चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,340
देवास चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,490
देवास चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,382
देवास चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,020
देवास चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,340
देवास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,860
देवास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,340
देवास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,102
देवास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,860
देवास चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,810
देवास चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,960
देवास चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,410
देवास चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,486
देवास चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,410
देवास चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,850
देवास - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत