बहराइच, उत्तर प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

बहराइच : सोन्याचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
49,340
+410.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 48,930 +400.00
24 ऑक्टोबर 2021 48,530 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 48,530 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 48,530 -90.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,620 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,400 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,410 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,330 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
बहराइच सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,050
बहराइच सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,380
बहराइच सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,259
बहराइच सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,420
बहराइच सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 48,930
बहराइच सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,650
बहराइच सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,670
बहराइच सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,723
बहराइच सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,240
बहराइच सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,670
बहराइच सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,430
बहराइच सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,970
बहराइच सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,302
बहराइच सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,430
बहराइच सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,280
बहराइच सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,550
बहराइच सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,950
बहराइच सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,866
बहराइच सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,950
बहराइच सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,430
बहराइच - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बहराइच : चांदीचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
67,710.00
+500.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 67,210 +660.00
24 ऑक्टोबर 2021 66,550 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 66,550 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 66,550 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,160 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,980 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,770 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,770 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
बहराइच चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,210
बहराइच चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,030
बहराइच चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,883
बहराइच चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,030
बहराइच चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 67,210
बहराइच चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,840
बहराइच चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,770
बहराइच चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,748
बहराइच चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,410
बहराइच चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,770
बहराइच चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,820
बहराइच चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,180
बहराइच चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,519
बहराइच चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,820
बहराइच चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,520
बहराइच चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,850
बहराइच चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,620
बहराइच चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,004
बहराइच चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,750
बहराइच चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,820
बहराइच - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत