बक्सा, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

बक्सा : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
52,950
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 52,950 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,670 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,430 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,820 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,820 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,820 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,960 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,740 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,550 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,560 -340.00
बक्सा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बक्सा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बक्सा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बक्सा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बक्सा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बक्सा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,300
बक्सा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,340
बक्सा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,263
बक्सा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,690
बक्सा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,950
बक्सा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,080
बक्सा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,240
बक्सा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,896
बक्सा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,270
बक्सा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,490
बक्सा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,830
बक्सा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,390
बक्सा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,111
बक्सा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,220
बक्सा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,260
बक्सा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बक्सा : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
63,400.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,400 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,760 +1,630.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,130 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,080 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,070 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,070 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,300 +350.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,950 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,260 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,970 -250.00
बक्सा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बक्सा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बक्सा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बक्सा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बक्सा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बक्सा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,400
बक्सा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,550
बक्सा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,447
बक्सा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,090
बक्सा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,400
बक्सा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,920
बक्सा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,390
बक्सा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,163
बक्सा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,920
बक्सा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,870
बक्सा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,030
बक्सा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,460
बक्सा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,544
बक्सा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,460
बक्सा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,910
बक्सा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत