बक्सा, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

बक्सा : सोन्याचा दर

आज 27 ऑक्टोबर 2021
49,430
+0.00
तारीख किंमत बदला
26 ऑक्टोबर 2021 49,430 +410.00
25 ऑक्टोबर 2021 49,020 +410.00
24 ऑक्टोबर 2021 48,610 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 48,610 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 48,610 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,710 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,490 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,500 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,420 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,140 +0.00
बक्सा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,430
बक्सा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,470
बक्सा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,387
बक्सा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,510
बक्सा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (26 ऑक्टोबर) 49,430
बक्सा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,740
बक्सा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,750
बक्सा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,808
बक्सा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,320
बक्सा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,750
बक्सा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,510
बक्सा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,060
बक्सा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,388
बक्सा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,510
बक्सा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,370
बक्सा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,640
बक्सा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,040
बक्सा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,955
बक्सा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,040
बक्सा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,510
बक्सा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बक्सा : चांदीचा दर

आज 27 ऑक्टोबर 2021
67,830.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
26 ऑक्टोबर 2021 67,830 +500.00
25 ऑक्टोबर 2021 67,330 +660.00
24 ऑक्टोबर 2021 66,670 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 66,670 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 66,670 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,280 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,100 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,880 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,890 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,490 +0.00
बक्सा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,830
बक्सा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,140
बक्सा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,143
बक्सा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,140
बक्सा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (26 ऑक्टोबर) 67,830
बक्सा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,960
बक्सा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,880
बक्सा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,864
बक्सा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,520
बक्सा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,880
बक्सा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,940
बक्सा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,300
बक्सा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,637
बक्सा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,940
बक्सा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,630
बक्सा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,980
बक्सा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,740
बक्सा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,129
बक्सा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,880
बक्सा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,940
बक्सा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत