झारखंड : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

झारखंड : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बोकारो 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
चत्रा 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
देवगड 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
धनबाद 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
दुमका 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
पूर्व सिंहभूम 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
गढवा 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
गिरीडीह 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
गोड्डा 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
गुमला 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
हजारीबाग 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
जामथारा 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
खूंटी 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
कोडरमा 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
लातेहार 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
लोहरदगा 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
पाकुर 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
पलामाऊ 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
रामगड 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
रांची 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
साहिबगंज 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
सराईकेला खरसावन 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
सिमडेगा 04 ऑक्टोबर 2022 51,220
पश्चिम सिंहभूम 04 ऑक्टोबर 2022 51,220

झारखंड : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बोकारो 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
चत्रा 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
देवगड 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
धनबाद 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
दुमका 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
पूर्व सिंहभूम 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
गढवा 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
गिरीडीह 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
गोड्डा 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
गुमला 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
हजारीबाग 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
जामथारा 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
खूंटी 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
कोडरमा 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
लातेहार 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
लोहरदगा 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
पाकुर 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
पलामाऊ 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
रामगड 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
रांची 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
साहिबगंज 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
सराईकेला खरसावन 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
सिमडेगा 04 ऑक्टोबर 2022 61,530
पश्चिम सिंहभूम 04 ऑक्टोबर 2022 61,530