झारखंड : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

झारखंड : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बोकारो 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
चत्रा 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
देवगड 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
धनबाद 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
दुमका 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
पूर्व सिंहभूम 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
गढवा 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
गिरीडीह 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
गोड्डा 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
गुमला 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
हजारीबाग 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
जामथारा 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
खूंटी 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
कोडरमा 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
लातेहार 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
लोहरदगा 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
पाकुर 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
पलामाऊ 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
रामगड 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
रांची 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
साहिबगंज 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
सराईकेला खरसावन 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
सिमडेगा 21 ऑक्टोबर 2021 48,400
पश्चिम सिंहभूम 21 ऑक्टोबर 2021 48,400

झारखंड : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बोकारो 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
चत्रा 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
देवगड 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
धनबाद 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
दुमका 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
पूर्व सिंहभूम 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
गढवा 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
गिरीडीह 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
गोड्डा 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
गुमला 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
हजारीबाग 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
जामथारा 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
खूंटी 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
कोडरमा 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
लातेहार 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
लोहरदगा 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
पाकुर 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
पलामाऊ 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
रामगड 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
रांची 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
साहिबगंज 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
सराईकेला खरसावन 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
सिमडेगा 21 ऑक्टोबर 2021 65,980
पश्चिम सिंहभूम 21 ऑक्टोबर 2021 65,980