थ्रीसुर, केरळा : सोने आणि चांदी किंमत

थ्रीसुर : सोन्याचा दर

आज 17 ऑक्टोबर 2021
49,180
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,180 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,450 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,300 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,280 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,070 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 48,070 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 48,070 -80.00
07 ऑक्टोबर 2021 48,150 +160.00
थ्रीसुर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,180
थ्रीसुर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,510
थ्रीसुर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,201
थ्रीसुर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,550
थ्रीसुर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (16 ऑक्टोबर) 49,180
थ्रीसुर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,780
थ्रीसुर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,790
थ्रीसुर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,852
थ्रीसुर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,370
थ्रीसुर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,790
थ्रीसुर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,560
थ्रीसुर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,100
थ्रीसुर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,433
थ्रीसुर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,560
थ्रीसुर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,410
थ्रीसुर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,680
थ्रीसुर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,080
थ्रीसुर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,999
थ्रीसुर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,080
थ्रीसुर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,560
थ्रीसुर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

थ्रीसुर : चांदीचा दर

आज 17 ऑक्टोबर 2021
64,550.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 ऑक्टोबर 2021 64,550 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,550 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,550 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,220 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,380 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,440 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,880 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,880 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,880 +260.00
07 ऑक्टोबर 2021 62,620 +20.00
थ्रीसुर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,550
थ्रीसुर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,200
थ्रीसुर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,867
थ्रीसुर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,200
थ्रीसुर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (16 ऑक्टोबर) 64,550
थ्रीसुर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,020
थ्रीसुर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,930
थ्रीसुर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,922
थ्रीसुर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,580
थ्रीसुर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,930
थ्रीसुर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,010
थ्रीसुर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,350
थ्रीसुर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,695
थ्रीसुर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,010
थ्रीसुर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,690
थ्रीसुर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,050
थ्रीसुर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,800
थ्रीसुर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,194
थ्रीसुर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,940
थ्रीसुर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,010
थ्रीसुर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत