थ्रीसुर, केरळा : सोने आणि चांदी किंमत

थ्रीसुर : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2022
49,630
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 49,630 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,430 -280.00
25 सप्टेंबर 2022 49,710 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,700 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,700 -590.00
22 सप्टेंबर 2022 50,290 +600.00
21 सप्टेंबर 2022 49,690 +190.00
20 सप्टेंबर 2022 49,500 -80.00
19 सप्टेंबर 2022 49,580 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,610 +0.00
थ्रीसुर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,880
थ्रीसुर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,430
थ्रीसुर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,152
थ्रीसुर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,260
थ्रीसुर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 49,630
थ्रीसुर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,810
थ्रीसुर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,950
थ्रीसुर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,917
थ्रीसुर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,600
थ्रीसुर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,950
थ्रीसुर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,500
थ्रीसुर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,650
थ्रीसुर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,139
थ्रीसुर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,850
थ्रीसुर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,650
थ्रीसुर सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 53,070
थ्रीसुर सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,520
थ्रीसुर सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,232
थ्रीसुर सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,200
थ्रीसुर सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 52,070
थ्रीसुर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

थ्रीसुर : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2022
55,510.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 55,510 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,390 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,350 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,340 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,340 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 58,080 +700.00
21 सप्टेंबर 2022 57,380 +970.00
20 सप्टेंबर 2022 56,410 -310.00
19 सप्टेंबर 2022 56,720 -50.00
18 सप्टेंबर 2022 56,770 +0.00
थ्रीसुर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,080
थ्रीसुर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,510
थ्रीसुर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,487
थ्रीसुर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,510
थ्रीसुर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 55,510
थ्रीसुर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,610
थ्रीसुर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,190
थ्रीसुर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,105
थ्रीसुर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,510
थ्रीसुर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,190
थ्रीसुर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,040
थ्रीसुर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,850
थ्रीसुर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,181
थ्रीसुर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,870
थ्रीसुर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,880
थ्रीसुर चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,990
थ्रीसुर चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,620
थ्रीसुर चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,661
थ्रीसुर चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,740
थ्रीसुर चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,620
थ्रीसुर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत