पूर्व सियांग, अरुणाचल प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

पूर्व सियांग : सोन्याचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
48,650
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 48,650 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,750 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,530 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,540 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,460 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,180 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,440 +150.00
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,180
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,500
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,328
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,540
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 48,650
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,780
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,790
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,847
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,360
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,790
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,550
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,090
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,426
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,550
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,410
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,670
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,070
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,993
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,070
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,550
पूर्व सियांग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पूर्व सियांग : चांदीचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
66,720.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 66,720 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,330 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,150 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,930 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,940 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,540 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,540 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,210 -160.00
पूर्व सियांग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,330
पूर्व सियांग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,190
पूर्व सियांग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,651
पूर्व सियांग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,190
पूर्व सियांग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 66,720
पूर्व सियांग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,010
पूर्व सियांग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,920
पूर्व सियांग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,914
पूर्व सियांग चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,570
पूर्व सियांग चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,920
पूर्व सियांग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,000
पूर्व सियांग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,350
पूर्व सियांग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,686
पूर्व सियांग चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,000
पूर्व सियांग चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,680
पूर्व सियांग चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,040
पूर्व सियांग चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,800
पूर्व सियांग चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,185
पूर्व सियांग चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,930
पूर्व सियांग चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,000
पूर्व सियांग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत