पूर्व सियांग, अरुणाचल प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

पूर्व सियांग : सोन्याचा दर

23 मे 2024
72,270
-1,200.00
तारीख किंमत बदला
22 मे 2024 73,470 -960.00
21 मे 2024 74,430 -380.00
20 मे 2024 74,810 +650.00
19 मे 2024 74,160 +10.00
18 मे 2024 74,150 +10.00
17 मे 2024 74,140 +790.00
16 मे 2024 73,350 -120.00
15 मे 2024 73,470 +800.00
14 मे 2024 72,670 +470.00
13 मे 2024 72,200 -880.00
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 74,810
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 70,970
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 72,675
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 70,980
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (22 मे) 73,470
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 73,210
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,460
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,515
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,460
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (30 एप्रिल) 70,750
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,230
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,860
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 66,092
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,860
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,830
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 63,070
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,570
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,385
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 63,070
पूर्व सियांग सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,790
पूर्व सियांग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पूर्व सियांग : चांदीचा दर

23 मे 2024
91,040.00
-2,220.00
तारीख किंमत बदला
22 मे 2024 93,260 -1,750.00
21 मे 2024 95,010 -770.00
20 मे 2024 95,780 +4,350.00
19 मे 2024 91,430 +10.00
18 मे 2024 91,420 +10.00
17 मे 2024 91,410 +3,830.00
16 मे 2024 87,580 +380.00
15 मे 2024 87,200 +1,540.00
14 मे 2024 85,660 +570.00
13 मे 2024 85,090 -110.00
पूर्व सियांग चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 95,780
पूर्व सियांग चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 81,200
पूर्व सियांग चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 86,520
पूर्व सियांग चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 81,350
पूर्व सियांग चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (22 मे) 93,260
पूर्व सियांग चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,260
पूर्व सियांग चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,890
पूर्व सियांग चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,998
पूर्व सियांग चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,890
पूर्व सियांग चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (30 एप्रिल) 81,060
पूर्व सियांग चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,900
पूर्व सियांग चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,400
पूर्व सियांग चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,756
पूर्व सियांग चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,400
पूर्व सियांग चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,360
पूर्व सियांग चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,540
पूर्व सियांग चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,260
पूर्व सियांग चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,143
पूर्व सियांग चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,540
पूर्व सियांग चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,390
पूर्व सियांग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत