रायगड, छत्तीसगड : सोने आणि चांदी किंमत

रायगड : सोन्याचा दर

02 ऑक्टोबर 2022
50,140
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 ऑक्टोबर 2022 50,140 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,140 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,050 +150.00
28 सप्टेंबर 2022 49,900 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,460 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,260 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,530 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,530 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,530 -590.00
22 सप्टेंबर 2022 50,120 +600.00
रायगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,140
रायगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,140
रायगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,140
रायगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,140
रायगड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,140
रायगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,700
रायगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,260
रायगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,984
रायगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,090
रायगड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,140
रायगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,630
रायगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,770
रायगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,739
रायगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,430
रायगड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,780
रायगड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,320
रायगड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,470
रायगड सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,966
रायगड सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,680
रायगड सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,470
रायगड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

रायगड : चांदीचा दर

02 ऑक्टोबर 2022
56,770.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 ऑक्टोबर 2022 56,770 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,770 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 55,970 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,420 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,320 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,200 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,150 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,150 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,140 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 57,880 +700.00
रायगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 56,770
रायगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,770
रायगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 56,770
रायगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,770
रायगड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,770
रायगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,880
रायगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,330
रायगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,405
रायगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,330
रायगड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,770
रायगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,410
रायगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,000
रायगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,908
रायगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,310
रायगड चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,000
रायगड चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,840
रायगड चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,660
रायगड चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,986
रायगड चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,670
रायगड चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,680
रायगड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत