जुनागड, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

जुनागड : सोन्याचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
50,440
+210.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 50,230 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,230 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,230 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,140 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,980 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,540 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,350 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,620 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,620 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 49,610 -600.00
जुनागड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,230
जुनागड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,230
जुनागड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,230
जुनागड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,230
जुनागड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 50,230
जुनागड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,790
जुनागड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,350
जुनागड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,072
जुनागड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,180
जुनागड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,230
जुनागड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,720
जुनागड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,860
जुनागड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,828
जुनागड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,510
जुनागड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,860
जुनागड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,410
जुनागड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,560
जुनागड सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,053
जुनागड सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,770
जुनागड सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,560
जुनागड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जुनागड : चांदीचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
57,420.00
+540.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 56,880 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,870 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,870 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 56,070 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,520 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,410 +110.00
26 सप्टेंबर 2022 55,300 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,250 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,250 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,240 -1,740.00
जुनागड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 56,880
जुनागड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,870
जुनागड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 56,875
जुनागड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,870
जुनागड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 56,880
जुनागड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,980
जुनागड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,420
जुनागड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,501
जुनागड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,420
जुनागड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,870
जुनागड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,510
जुनागड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,090
जुनागड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,006
जुनागड चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,410
जुनागड चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,100
जुनागड चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,940
जुनागड चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,750
जुनागड चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,083
जुनागड चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,770
जुनागड चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,780
जुनागड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत