जुनागड, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

जुनागड : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,380
-720.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,100 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,100 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,370 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,220 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,200 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,990 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,990 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 47,990 -80.00
जुनागड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,100
जुनागड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,430
जुनागड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,178
जुनागड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,470
जुनागड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 49,100
जुनागड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,700
जुनागड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,710
जुनागड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,772
जुनागड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,290
जुनागड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,710
जुनागड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,480
जुनागड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,020
जुनागड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,352
जुनागड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,480
जुनागड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,330
जुनागड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,600
जुनागड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,000
जुनागड सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,916
जुनागड सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,000
जुनागड सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,480
जुनागड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जुनागड : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
64,840.00
+400.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,440 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,440 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,110 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,270 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,330 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,770 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,770 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,770 +260.00
जुनागड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,440
जुनागड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,090
जुनागड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,857
जुनागड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,090
जुनागड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,440
जुनागड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,910
जुनागड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,830
जुनागड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,815
जुनागड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,470
जुनागड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,830
जुनागड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,890
जुनागड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,250
जुनागड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,587
जुनागड चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,890
जुनागड चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,590
जुनागड चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,930
जुनागड चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,690
जुनागड चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,075
जुनागड चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,820
जुनागड चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,890
जुनागड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत