सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

सिंधुदुर्ग : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
53,340
+500.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 52,840 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,550 +230.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,320 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,710 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,710 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,700 -150.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,850 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,630 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,440 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,450 -340.00
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,180
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,230
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,152
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,590
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,840
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,970
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,140
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,789
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,160
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,380
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,720
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,280
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,004
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,110
सिंधुदुर्ग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,160
सिंधुदुर्ग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सिंधुदुर्ग : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
64,430.00
+1,160.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,270 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,630 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,010 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,950 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,940 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,940 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,170 +350.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,820 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,130 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,840 -250.00
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,270
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,430
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,317
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,960
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,270
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,790
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,280
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,040
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,800
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,750
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,900
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,350
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,427
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,350
सिंधुदुर्ग चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,790
सिंधुदुर्ग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत