जयपूर, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

जयपूर : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,310
-720.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,030 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,030 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,300 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,150 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,130 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,920 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,920 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 47,920 -80.00
जयपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,030
जयपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,360
जयपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,109
जयपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,400
जयपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 49,030
जयपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,630
जयपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,650
जयपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,704
जयपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,220
जयपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,650
जयपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,410
जयपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,960
जयपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,283
जयपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,410
जयपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,260
जयपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,530
जयपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,930
जयपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,848
जयपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,930
जयपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,410
जयपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जयपूर : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
64,750.00
+400.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,350 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,350 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,350 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,350 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,020 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,180 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,240 +550.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,690 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,690 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,690 +270.00
जयपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,350
जयपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,010
जयपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,771
जयपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,010
जयपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,350
जयपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,810
जयपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,750
जयपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,726
जयपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,380
जयपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,750
जयपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,790
जयपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,160
जयपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,493
जयपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,790
जयपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,490
जयपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,820
जयपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,600
जयपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,975
जयपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,720
जयपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,790
जयपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत