महाराष्ट्र : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

महाराष्ट्र : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अहमदनगर 09 डिसेंबर 2022 54,030
अकोला 09 डिसेंबर 2022 54,030
अमरावती 09 डिसेंबर 2022 54,030
औरंगाबाद 09 डिसेंबर 2022 54,030
भंडारा 09 डिसेंबर 2022 54,030
बिड 09 डिसेंबर 2022 54,030
बुलढाणा 09 डिसेंबर 2022 54,030
चंद्रपूर 09 डिसेंबर 2022 54,030
धुळे 09 डिसेंबर 2022 54,030
गडचिरोली 09 डिसेंबर 2022 54,030
गोंदिया 09 डिसेंबर 2022 54,030
बृहत्तर मुंबई 09 डिसेंबर 2022 54,030
हिंगोली 09 डिसेंबर 2022 54,030
जळगाव 09 डिसेंबर 2022 54,030
जालना 09 डिसेंबर 2022 54,030
कोल्हापूर 09 डिसेंबर 2022 54,030
लातूर 09 डिसेंबर 2022 54,030
मुंबई 09 डिसेंबर 2022 54,030
नागपूर 09 डिसेंबर 2022 54,030
नांदेड 09 डिसेंबर 2022 54,030
नंदुरबार 09 डिसेंबर 2022 54,030
नाशिक 09 डिसेंबर 2022 54,030
उस्मानाबाद 09 डिसेंबर 2022 54,030
पालघर 09 डिसेंबर 2022 54,030
परभणी 09 डिसेंबर 2022 54,030
पुणे 09 डिसेंबर 2022 54,030
रायगड 09 डिसेंबर 2022 54,030
रत्नागिरी 09 डिसेंबर 2022 54,030
सांगली 09 डिसेंबर 2022 54,030
सातारा 09 डिसेंबर 2022 54,030
सिंधुदुर्ग 09 डिसेंबर 2022 54,030
सोलापूर 09 डिसेंबर 2022 54,030
ठाणे 09 डिसेंबर 2022 54,030
वर्धा 09 डिसेंबर 2022 54,030
वाशिम 09 डिसेंबर 2022 54,030
यवतमाळ 09 डिसेंबर 2022 54,030

महाराष्ट्र : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अहमदनगर 09 डिसेंबर 2022 66,840
अकोला 09 डिसेंबर 2022 66,840
अमरावती 09 डिसेंबर 2022 66,840
औरंगाबाद 09 डिसेंबर 2022 66,840
भंडारा 09 डिसेंबर 2022 66,840
बिड 09 डिसेंबर 2022 66,840
बुलढाणा 09 डिसेंबर 2022 66,840
चंद्रपूर 09 डिसेंबर 2022 66,840
धुळे 09 डिसेंबर 2022 66,840
गडचिरोली 09 डिसेंबर 2022 66,840
गोंदिया 09 डिसेंबर 2022 66,840
बृहत्तर मुंबई 09 डिसेंबर 2022 66,840
हिंगोली 09 डिसेंबर 2022 66,840
जळगाव 09 डिसेंबर 2022 66,840
जालना 09 डिसेंबर 2022 66,840
कोल्हापूर 09 डिसेंबर 2022 66,840
लातूर 09 डिसेंबर 2022 66,840
मुंबई 09 डिसेंबर 2022 66,840
नागपूर 09 डिसेंबर 2022 66,840
नांदेड 09 डिसेंबर 2022 66,840
नंदुरबार 09 डिसेंबर 2022 66,840
नाशिक 09 डिसेंबर 2022 66,840
उस्मानाबाद 09 डिसेंबर 2022 66,840
पालघर 09 डिसेंबर 2022 66,840
परभणी 09 डिसेंबर 2022 66,840
पुणे 09 डिसेंबर 2022 66,840
रायगड 09 डिसेंबर 2022 66,840
रत्नागिरी 09 डिसेंबर 2022 66,840
सांगली 09 डिसेंबर 2022 66,840
सातारा 09 डिसेंबर 2022 66,840
सिंधुदुर्ग 09 डिसेंबर 2022 66,840
सोलापूर 09 डिसेंबर 2022 66,840
ठाणे 09 डिसेंबर 2022 66,840
वर्धा 09 डिसेंबर 2022 66,840
वाशिम 09 डिसेंबर 2022 66,840
यवतमाळ 09 डिसेंबर 2022 66,840