महाराष्ट्र : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

महाराष्ट्र : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अहमदनगर 23 मे 2024 71,710
अकोला 23 मे 2024 71,710
अमरावती 23 मे 2024 71,710
औरंगाबाद 23 मे 2024 71,710
भंडारा 23 मे 2024 71,710
बिड 23 मे 2024 71,710
बुलढाणा 23 मे 2024 71,710
चंद्रपूर 23 मे 2024 71,710
धुळे 23 मे 2024 71,710
गडचिरोली 23 मे 2024 71,710
गोंदिया 23 मे 2024 71,710
बृहत्तर मुंबई 23 मे 2024 71,710
हिंगोली 23 मे 2024 71,710
जळगाव 23 मे 2024 71,710
जालना 23 मे 2024 71,710
कोल्हापूर 23 मे 2024 71,710
लातूर 23 मे 2024 71,710
मुंबई 23 मे 2024 71,710
नागपूर 23 मे 2024 71,710
नांदेड 23 मे 2024 71,710
नंदुरबार 23 मे 2024 71,710
नाशिक 23 मे 2024 71,710
उस्मानाबाद 23 मे 2024 71,710
पालघर 23 मे 2024 71,710
परभणी 23 मे 2024 71,710
पुणे 23 मे 2024 71,710
रायगड 23 मे 2024 71,710
रत्नागिरी 23 मे 2024 71,710
सांगली 23 मे 2024 71,710
सातारा 23 मे 2024 71,710
सिंधुदुर्ग 23 मे 2024 71,710
सोलापूर 23 मे 2024 71,710
ठाणे 23 मे 2024 71,710
वर्धा 23 मे 2024 71,710
वाशिम 23 मे 2024 71,710
यवतमाळ 23 मे 2024 71,710

महाराष्ट्र : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अहमदनगर 23 मे 2024 90,340
अकोला 23 मे 2024 90,340
अमरावती 23 मे 2024 90,340
औरंगाबाद 23 मे 2024 90,340
भंडारा 23 मे 2024 90,340
बिड 23 मे 2024 90,340
बुलढाणा 23 मे 2024 90,340
चंद्रपूर 23 मे 2024 90,340
धुळे 23 मे 2024 90,340
गडचिरोली 23 मे 2024 90,340
गोंदिया 23 मे 2024 90,340
बृहत्तर मुंबई 23 मे 2024 90,340
हिंगोली 23 मे 2024 90,340
जळगाव 23 मे 2024 90,340
जालना 23 मे 2024 90,340
कोल्हापूर 23 मे 2024 90,340
लातूर 23 मे 2024 90,340
मुंबई 23 मे 2024 90,340
नागपूर 23 मे 2024 90,340
नांदेड 23 मे 2024 90,340
नंदुरबार 23 मे 2024 90,340
नाशिक 23 मे 2024 90,340
उस्मानाबाद 23 मे 2024 90,340
पालघर 23 मे 2024 90,340
परभणी 23 मे 2024 90,340
पुणे 23 मे 2024 90,340
रायगड 23 मे 2024 90,340
रत्नागिरी 23 मे 2024 90,340
सांगली 23 मे 2024 90,340
सातारा 23 मे 2024 90,340
सिंधुदुर्ग 23 मे 2024 90,340
सोलापूर 23 मे 2024 90,340
ठाणे 23 मे 2024 90,340
वर्धा 23 मे 2024 90,340
वाशिम 23 मे 2024 90,340
यवतमाळ 23 मे 2024 90,340