महाराष्ट्र : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

महाराष्ट्र : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अहमदनगर 01 डिसेंबर 2021 48,720
अकोला 01 डिसेंबर 2021 48,720
अमरावती 01 डिसेंबर 2021 48,720
औरंगाबाद 01 डिसेंबर 2021 48,720
भंडारा 01 डिसेंबर 2021 48,720
बिड 01 डिसेंबर 2021 48,720
बुलढाणा 01 डिसेंबर 2021 48,720
चंद्रपूर 01 डिसेंबर 2021 48,720
धुळे 01 डिसेंबर 2021 48,720
गडचिरोली 01 डिसेंबर 2021 48,720
गोंदिया 01 डिसेंबर 2021 48,720
बृहत्तर मुंबई 01 डिसेंबर 2021 48,720
हिंगोली 01 डिसेंबर 2021 48,720
जळगाव 01 डिसेंबर 2021 48,720
जालना 01 डिसेंबर 2021 48,720
कोल्हापूर 01 डिसेंबर 2021 48,720
लातूर 01 डिसेंबर 2021 48,720
मुंबई 01 डिसेंबर 2021 48,720
नागपूर 01 डिसेंबर 2021 48,720
नांदेड 01 डिसेंबर 2021 48,720
नंदुरबार 01 डिसेंबर 2021 48,720
नाशिक 01 डिसेंबर 2021 48,720
उस्मानाबाद 01 डिसेंबर 2021 48,720
पालघर 01 डिसेंबर 2021 48,720
परभणी 01 डिसेंबर 2021 48,720
पुणे 01 डिसेंबर 2021 48,720
रायगड 01 डिसेंबर 2021 48,720
रत्नागिरी 01 डिसेंबर 2021 48,720
सांगली 01 डिसेंबर 2021 48,720
सातारा 01 डिसेंबर 2021 48,720
सिंधुदुर्ग 01 डिसेंबर 2021 48,720
सोलापूर 01 डिसेंबर 2021 48,720
ठाणे 01 डिसेंबर 2021 48,720
वर्धा 01 डिसेंबर 2021 48,720
वाशिम 01 डिसेंबर 2021 48,720
यवतमाळ 01 डिसेंबर 2021 48,720

महाराष्ट्र : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अहमदनगर 01 डिसेंबर 2021 63,090
अकोला 01 डिसेंबर 2021 63,090
अमरावती 01 डिसेंबर 2021 63,090
औरंगाबाद 01 डिसेंबर 2021 63,090
भंडारा 01 डिसेंबर 2021 63,090
बिड 01 डिसेंबर 2021 63,090
बुलढाणा 01 डिसेंबर 2021 63,090
चंद्रपूर 01 डिसेंबर 2021 63,090
धुळे 01 डिसेंबर 2021 63,090
गडचिरोली 01 डिसेंबर 2021 63,090
गोंदिया 01 डिसेंबर 2021 63,090
बृहत्तर मुंबई 01 डिसेंबर 2021 63,090
हिंगोली 01 डिसेंबर 2021 63,090
जळगाव 01 डिसेंबर 2021 63,090
जालना 01 डिसेंबर 2021 63,090
कोल्हापूर 01 डिसेंबर 2021 63,090
लातूर 01 डिसेंबर 2021 63,090
मुंबई 01 डिसेंबर 2021 63,090
नागपूर 01 डिसेंबर 2021 63,090
नांदेड 01 डिसेंबर 2021 63,090
नंदुरबार 01 डिसेंबर 2021 63,090
नाशिक 01 डिसेंबर 2021 63,090
उस्मानाबाद 01 डिसेंबर 2021 63,090
पालघर 01 डिसेंबर 2021 63,090
परभणी 01 डिसेंबर 2021 63,090
पुणे 01 डिसेंबर 2021 63,090
रायगड 01 डिसेंबर 2021 63,090
रत्नागिरी 01 डिसेंबर 2021 63,090
सांगली 01 डिसेंबर 2021 63,090
सातारा 01 डिसेंबर 2021 63,090
सिंधुदुर्ग 01 डिसेंबर 2021 63,090
सोलापूर 01 डिसेंबर 2021 63,090
ठाणे 01 डिसेंबर 2021 63,090
वर्धा 01 डिसेंबर 2021 63,090
वाशिम 01 डिसेंबर 2021 63,090
यवतमाळ 01 डिसेंबर 2021 63,090