मुझफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

मुझफ्फरनगर : सोन्याचा दर

24 मार्च 2023
60,000
+220.00
तारीख किंमत बदला
23 मार्च 2023 59,780 +840.00
22 मार्च 2023 58,940 +140.00
21 मार्च 2023 58,800 -840.00
20 मार्च 2023 59,640 +50.00
19 मार्च 2023 59,590 +10.00
18 मार्च 2023 59,580 +0.00
17 मार्च 2023 59,580 +1,410.00
16 मार्च 2023 58,170 -310.00
15 मार्च 2023 58,480 +870.00
14 मार्च 2023 57,610 -130.00
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,780
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 54,980
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,272
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,900
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (23 मार्च) 59,780
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,840
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,470
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,433
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,840
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,870
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,210
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,060
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,414
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,060
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,120
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,080
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,430
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,399
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,830
मुझफ्फरनगर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,050
मुझफ्फरनगर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

मुझफ्फरनगर : चांदीचा दर

24 मार्च 2023
71,280.00
+990.00
तारीख किंमत बदला
23 मार्च 2023 70,290 +970.00
22 मार्च 2023 69,320 +850.00
21 मार्च 2023 68,470 -370.00
20 मार्च 2023 68,840 +160.00
19 मार्च 2023 68,680 +10.00
18 मार्च 2023 68,670 +0.00
17 मार्च 2023 68,670 +2,080.00
16 मार्च 2023 66,590 -760.00
15 मार्च 2023 67,350 +420.00
14 मार्च 2023 66,930 +340.00
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 70,290
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,860
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,686
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,470
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (23 मार्च) 70,290
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,420
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,680
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,383
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 69,990
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,580
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,880
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 68,010
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,888
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,320
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 68,940
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,710
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,000
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,882
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,180
मुझफ्फरनगर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,320
मुझफ्फरनगर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत