बिहार : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

बिहार : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
अररिया 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
अरवल 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
औरंगाबाद 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
बांका 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
बेगूसराय 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
बेटियाह 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
भागलपूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
भोजपूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
बक्सर 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
छपरा 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
दरभंगा 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
गया 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
गोपाळगंज 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
जमुई 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
जहानाबाद 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
कैमूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
कटिहार 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
खगेरिया 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
किशनगंज 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
लखीसराय 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
मधेपुरा 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
मधुबनी 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
मोतिहारी 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
मुंगेर 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
मुजफ्फरपूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
नालंदा 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
नवादा 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
पटना 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
पूर्णिया 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
रोहतास 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
सहरसा 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
समस्तीपूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
शेखपुरा 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
शिओहर 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
सीतामढी 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
सीवान 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
सुपौल 29 नोव्हेंबर 2022 52,450
वैशाली 29 नोव्हेंबर 2022 52,450

बिहार : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
अररिया 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
अरवल 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
औरंगाबाद 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
बांका 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
बेगूसराय 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
बेटियाह 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
भागलपूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
भोजपूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
बक्सर 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
छपरा 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
दरभंगा 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
गया 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
गोपाळगंज 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
जमुई 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
जहानाबाद 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
कैमूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
कटिहार 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
खगेरिया 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
किशनगंज 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
लखीसराय 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
मधेपुरा 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
मधुबनी 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
मोतिहारी 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
मुंगेर 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
मुजफ्फरपूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
नालंदा 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
नवादा 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
पटना 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
पूर्णिया 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
रोहतास 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
सहरसा 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
समस्तीपूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
शेखपुरा 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
शिओहर 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
सीतामढी 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
सीवान 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
सुपौल 29 नोव्हेंबर 2022 61,480
वैशाली 29 नोव्हेंबर 2022 61,480