बरन, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

बरन : सोन्याचा दर

05 डिसेंबर 2023
62,520
+200.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2023 62,320 -950.00
03 डिसेंबर 2023 63,270 +0.00
02 डिसेंबर 2023 63,270 +10.00
01 डिसेंबर 2023 63,260 +730.00
30 नोव्हेंबर 2023 62,530 -330.00
29 नोव्हेंबर 2023 62,860 +350.00
28 नोव्हेंबर 2023 62,510 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,560 +0.00
26 नोव्हेंबर 2023 61,560 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 61,550 +0.00
बरन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,270
बरन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,320
बरन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 63,030
बरन सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,260
बरन सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 62,320
बरन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,860
बरन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,760
बरन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,965
बरन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,860
बरन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,530
बरन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,320
बरन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,540
बरन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,187
बरन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,490
बरन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 60,980
बरन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,540
बरन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,290
बरन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 58,905
बरन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,470
बरन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,490
बरन - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बरन : चांदीचा दर

05 डिसेंबर 2023
75,780.00
-90.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2023 75,870 -1,810.00
03 डिसेंबर 2023 77,680 +10.00
02 डिसेंबर 2023 77,670 +0.00
01 डिसेंबर 2023 77,670 +420.00
30 नोव्हेंबर 2023 77,250 +1,140.00
29 नोव्हेंबर 2023 76,110 +670.00
28 नोव्हेंबर 2023 75,440 +1,290.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,150 +10.00
26 नोव्हेंबर 2023 74,140 +0.00
25 नोव्हेंबर 2023 74,140 +10.00
बरन चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,680
बरन चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 75,870
बरन चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 77,223
बरन चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,670
बरन चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 75,870
बरन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,250
बरन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,090
बरन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,667
बरन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,380
बरन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,250
बरन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 72,930
बरन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,710
बरन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,585
बरन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,770
बरन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,730
बरन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,820
बरन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,760
बरन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,181
बरन चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,810
बरन चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,770
बरन - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत