चंदीगड : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

चंदीगड : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
चंदीगड 01 डिसेंबर 2022 52,840

चंदीगड : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
चंदीगड 01 डिसेंबर 2022 63,270