बीरभूम, पश्चिम बंगाल : सोने आणि चांदी किंमत

बीरभूम : सोन्याचा दर

09 डिसेंबर 2022
53,950
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 53,950 +40.00
07 डिसेंबर 2022 53,910 +280.00
06 डिसेंबर 2022 53,630 +280.00
05 डिसेंबर 2022 53,350 -410.00
04 डिसेंबर 2022 53,760 +10.00
03 डिसेंबर 2022 53,750 +0.00
02 डिसेंबर 2022 53,750 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,740 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,770 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,480 +230.00
बीरभूम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,950
बीरभूम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,350
बीरभूम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,730
बीरभूम सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,740
बीरभूम सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 53,950
बीरभूम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,110
बीरभूम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,170
बीरभूम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,083
बीरभूम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,520
बीरभूम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,770
बीरभूम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,900
बीरभूम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,070
बीरभूम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,721
बीरभूम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,100
बीरभूम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,320
बीरभूम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,650
बीरभूम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,220
बीरभूम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,939
बीरभूम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,050
बीरभूम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,090
बीरभूम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बीरभूम : चांदीचा दर

09 डिसेंबर 2022
66,750.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 66,750 +760.00
07 डिसेंबर 2022 65,990 +890.00
06 डिसेंबर 2022 65,100 +200.00
05 डिसेंबर 2022 64,900 -1,250.00
04 डिसेंबर 2022 66,150 +10.00
03 डिसेंबर 2022 66,140 +0.00
02 डिसेंबर 2022 66,140 +1,060.00
01 डिसेंबर 2022 65,080 +1,890.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,190 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,550 +1,630.00
बीरभूम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,750
बीरभूम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 64,900
बीरभूम चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,781
बीरभूम चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,080
बीरभूम चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 66,750
बीरभूम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,190
बीरभूम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,350
बीरभूम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,237
बीरभूम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,880
बीरभूम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,190
बीरभूम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,710
बीरभूम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,200
बीरभूम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 57,963
बीरभूम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,720
बीरभूम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,670
बीरभूम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,830
बीरभूम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,280
बीरभूम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,354
बीरभूम चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,280
बीरभूम चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,720
बीरभूम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत