बीरभूम, पश्चिम बंगाल : सोने आणि चांदी किंमत

बीरभूम : सोन्याचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
48,660
+20.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 48,640 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,640 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,470 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,470 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 48,470 -20.00
25 नोव्हेंबर 2021 48,490 +10.00
24 नोव्हेंबर 2021 48,480 -500.00
23 नोव्हेंबर 2021 48,980 -930.00
22 नोव्हेंबर 2021 49,910 -230.00
21 नोव्हेंबर 2021 50,140 +0.00
बीरभूम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बीरभूम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बीरभूम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बीरभूम सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बीरभूम सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बीरभूम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,410
बीरभूम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,040
बीरभूम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,292
बीरभूम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,690
बीरभूम सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,640
बीरभूम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,270
बीरभूम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,310
बीरभूम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,349
बीरभूम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,350
बीरभूम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,020
बीरभूम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,580
बीरभूम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,590
बीरभूम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,650
बीरभूम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,160
बीरभूम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,590
बीरभूम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बीरभूम : चांदीचा दर

आज 01 डिसेंबर 2021
63,010.00
+10.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2021 63,000 -420.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,420 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,550 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,550 +0.00
26 नोव्हेंबर 2021 64,550 +530.00
25 नोव्हेंबर 2021 64,020 +130.00
24 नोव्हेंबर 2021 63,890 -2,110.00
23 नोव्हेंबर 2021 66,000 -1,010.00
22 नोव्हेंबर 2021 67,010 -420.00
21 नोव्हेंबर 2021 67,430 +0.00
बीरभूम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
बीरभूम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
बीरभूम चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
बीरभूम चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
बीरभूम चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
बीरभूम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,630
बीरभूम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,000
बीरभूम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,126
बीरभूम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 65,960
बीरभूम चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,000
बीरभूम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,600
बीरभूम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,940
बीरभूम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,335
बीरभूम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,940
बीरभूम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,370
बीरभूम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,740
बीरभूम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,680
बीरभूम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,652
बीरभूम चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,310
बीरभूम चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,680
बीरभूम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत