अलिराजपूर, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

अलिराजपूर : सोन्याचा दर

आज 07 डिसेंबर 2021
49,080
+0.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2021 49,080 +520.00
05 डिसेंबर 2021 48,560 +0.00
04 डिसेंबर 2021 48,560 +0.00
03 डिसेंबर 2021 48,560 -180.00
02 डिसेंबर 2021 48,740 -30.00
01 डिसेंबर 2021 48,770 +20.00
30 नोव्हेंबर 2021 48,750 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,750 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,580 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,580 +0.00
अलिराजपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 49,080
अलिराजपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,560
अलिराजपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 48,712
अलिराजपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 48,770
अलिराजपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 49,080
अलिराजपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,520
अलिराजपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,150
अलिराजपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,407
अलिराजपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,800
अलिराजपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,750
अलिराजपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,380
अलिराजपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,420
अलिराजपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,461
अलिराजपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,460
अलिराजपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,140
अलिराजपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,690
अलिराजपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,700
अलिराजपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,759
अलिराजपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,270
अलिराजपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,700
अलिराजपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अलिराजपूर : चांदीचा दर

आज 07 डिसेंबर 2021
63,020.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2021 63,020 +400.00
05 डिसेंबर 2021 62,620 +0.00
04 डिसेंबर 2021 62,620 +0.00
03 डिसेंबर 2021 62,620 -350.00
02 डिसेंबर 2021 62,970 -190.00
01 डिसेंबर 2021 63,160 +10.00
30 नोव्हेंबर 2021 63,150 -410.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,560 -1,140.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,700 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,700 +0.00
अलिराजपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,160
अलिराजपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,620
अलिराजपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,835
अलिराजपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,160
अलिराजपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 63,020
अलिराजपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,790
अलिराजपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,150
अलिराजपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,279
अलिराजपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,110
अलिराजपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,150
अलिराजपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,760
अलिराजपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,080
अलिराजपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,484
अलिराजपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,080
अलिराजपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,520
अलिराजपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,890
अलिराजपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,820
अलिराजपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,798
अलिराजपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,460
अलिराजपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,820
अलिराजपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत