अलिराजपूर, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

अलिराजपूर : सोन्याचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
52,640
+270.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 52,370 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,770 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,760 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,760 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,900 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,680 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,490 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,500 -350.00
20 नोव्हेंबर 2022 52,850 +10.00
19 नोव्हेंबर 2022 52,840 +0.00
अलिराजपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,240
अलिराजपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,290
अलिराजपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,168
अलिराजपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,640
अलिराजपूर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 52,370
अलिराजपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,020
अलिराजपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,190
अलिराजपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,842
अलिराजपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,220
अलिराजपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,440
अलिराजपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,770
अलिराजपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,340
अलिराजपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,058
अलिराजपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,160
अलिराजपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,210
अलिराजपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,700
अलिराजपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,850
अलिराजपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,814
अलिराजपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,500
अलिराजपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,850
अलिराजपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अलिराजपूर : चांदीचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
61,660.00
+590.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 61,070 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,010 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,010 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,000 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,230 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,890 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,200 +300.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,900 -260.00
20 नोव्हेंबर 2022 61,160 +10.00
19 नोव्हेंबर 2022 61,150 +0.00
अलिराजपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,700
अलिराजपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,490
अलिराजपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,266
अलिराजपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,020
अलिराजपूर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 61,070
अलिराजपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,860
अलिराजपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,340
अलिराजपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,102
अलिराजपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,860
अलिराजपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,810
अलिराजपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,960
अलिराजपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,410
अलिराजपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,486
अलिराजपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,410
अलिराजपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,850
अलिराजपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,500
अलिराजपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,080
अलिराजपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,992
अलिराजपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,400
अलिराजपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,080
अलिराजपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत