सिरसा, हरियाणा : सोने आणि चांदी किंमत

सिरसा : सोन्याचा दर

24 मार्च 2023
59,890
+140.00
तारीख किंमत बदला
23 मार्च 2023 59,750 +840.00
22 मार्च 2023 58,910 +140.00
21 मार्च 2023 58,770 -840.00
20 मार्च 2023 59,610 +50.00
19 मार्च 2023 59,560 +10.00
18 मार्च 2023 59,550 +0.00
17 मार्च 2023 59,550 +1,410.00
16 मार्च 2023 58,140 -310.00
15 मार्च 2023 58,450 +870.00
14 मार्च 2023 57,580 -130.00
सिरसा सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,750
सिरसा सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 54,950
सिरसा सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,243
सिरसा सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 55,870
सिरसा सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (23 मार्च) 59,750
सिरसा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,810
सिरसा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,440
सिरसा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,403
सिरसा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,810
सिरसा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 55,840
सिरसा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,180
सिरसा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,030
सिरसा सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,384
सिरसा सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,030
सिरसा सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,090
सिरसा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,060
सिरसा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,400
सिरसा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,371
सिरसा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,800
सिरसा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,020
सिरसा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सिरसा : चांदीचा दर

24 मार्च 2023
70,810.00
+550.00
तारीख किंमत बदला
23 मार्च 2023 70,260 +980.00
22 मार्च 2023 69,280 +840.00
21 मार्च 2023 68,440 -360.00
20 मार्च 2023 68,800 +160.00
19 मार्च 2023 68,640 +0.00
18 मार्च 2023 68,640 +10.00
17 मार्च 2023 68,630 +2,070.00
16 मार्च 2023 66,560 -750.00
15 मार्च 2023 67,310 +420.00
14 मार्च 2023 66,890 +330.00
सिरसा चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 70,260
सिरसा चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 61,830
सिरसा चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,651
सिरसा चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,440
सिरसा चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (23 मार्च) 70,260
सिरसा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,380
सिरसा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,650
सिरसा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,348
सिरसा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 69,950
सिरसा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,550
सिरसा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 69,850
सिरसा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 67,970
सिरसा चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 68,852
सिरसा चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,280
सिरसा चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 68,910
सिरसा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,680
सिरसा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 64,970
सिरसा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 67,846
सिरसा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,150
सिरसा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,280
सिरसा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत