गिरीडीह, झारखंड : सोने आणि चांदी किंमत

गिरीडीह : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,400
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,400 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,410 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,330 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,050 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,320 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,170 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,150 +210.00
गिरीडीह सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,050
गिरीडीह सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,380
गिरीडीह सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,167
गिरीडीह सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,420
गिरीडीह सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,400
गिरीडीह सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,650
गिरीडीह सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,670
गिरीडीह सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,723
गिरीडीह सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,240
गिरीडीह सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,670
गिरीडीह सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,430
गिरीडीह सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,970
गिरीडीह सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,302
गिरीडीह सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,430
गिरीडीह सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,280
गिरीडीह सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,550
गिरीडीह सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,950
गिरीडीह सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,866
गिरीडीह सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,950
गिरीडीह सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,430
गिरीडीह - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

गिरीडीह : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
65,980.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 65,980 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,770 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,770 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,380 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,050 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,210 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,270 +560.00
गिरीडीह चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 65,980
गिरीडीह चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,030
गिरीडीह चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,153
गिरीडीह चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,030
गिरीडीह चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 65,980
गिरीडीह चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,840
गिरीडीह चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,770
गिरीडीह चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,748
गिरीडीह चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,410
गिरीडीह चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,770
गिरीडीह चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,820
गिरीडीह चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,180
गिरीडीह चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,519
गिरीडीह चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,820
गिरीडीह चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,520
गिरीडीह चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,850
गिरीडीह चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,620
गिरीडीह चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,004
गिरीडीह चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,750
गिरीडीह चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,820
गिरीडीह - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत