मिझोरम : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

मिझोरम : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
आयझॉल 18 ऑक्टोबर 2021 48,510
चंपाई 18 ऑक्टोबर 2021 48,510
कोलासिब 18 ऑक्टोबर 2021 48,510
लॉंगटलाई 18 ऑक्टोबर 2021 48,510
लुंगेली 18 ऑक्टोबर 2021 48,510
ममित 18 ऑक्टोबर 2021 48,510
सायहा 18 ऑक्टोबर 2021 48,510
सेरशिप 18 ऑक्टोबर 2021 48,510

मिझोरम : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
आयझॉल 18 ऑक्टोबर 2021 65,000
चंपाई 18 ऑक्टोबर 2021 65,000
कोलासिब 18 ऑक्टोबर 2021 65,000
लॉंगटलाई 18 ऑक्टोबर 2021 65,000
लुंगेली 18 ऑक्टोबर 2021 65,000
ममित 18 ऑक्टोबर 2021 65,000
सायहा 18 ऑक्टोबर 2021 65,000
सेरशिप 18 ऑक्टोबर 2021 65,000