मिझोरम : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

मिझोरम : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
आयझॉल 28 सप्टेंबर 2022 49,670
चंपाई 28 सप्टेंबर 2022 49,670
कोलासिब 28 सप्टेंबर 2022 49,670
लॉंगटलाई 28 सप्टेंबर 2022 49,670
लुंगेली 28 सप्टेंबर 2022 49,670
ममित 28 सप्टेंबर 2022 49,670
सायहा 28 सप्टेंबर 2022 49,670
सेरशिप 28 सप्टेंबर 2022 49,670

मिझोरम : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
आयझॉल 28 सप्टेंबर 2022 55,560
चंपाई 28 सप्टेंबर 2022 55,560
कोलासिब 28 सप्टेंबर 2022 55,560
लॉंगटलाई 28 सप्टेंबर 2022 55,560
लुंगेली 28 सप्टेंबर 2022 55,560
ममित 28 सप्टेंबर 2022 55,560
सायहा 28 सप्टेंबर 2022 55,560
सेरशिप 28 सप्टेंबर 2022 55,560