सिव्हिल लाईन्स, दिल्ली : सोने आणि चांदी किंमत

सिव्हिल लाईन्स : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,310
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,310 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,320 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,240 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 48,960 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 48,960 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 48,960 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 48,960 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,220 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,070 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,060 +220.00
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 48,960
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,290
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,074
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,330
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,310
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,560
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,580
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,632
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,140
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,580
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,330
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,880
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,208
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,330
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,190
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,450
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,860
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,773
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,860
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,330
सिव्हिल लाईन्स - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सिव्हिल लाईन्स : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
65,850.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 65,850 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,640 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,650 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,250 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,250 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,250 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,250 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 62,920 -170.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,090 -50.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,140 +550.00
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 65,850
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,910
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,029
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,910
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 65,850
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,710
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,650
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,627
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,280
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,650
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,680
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,060
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,391
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,680
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,390
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,710
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,490
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,869
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,620
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,680
सिव्हिल लाईन्स - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत