सिव्हिल लाईन्स, दिल्ली : सोने आणि चांदी किंमत

सिव्हिल लाईन्स : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,110
+110.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,000 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,080 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,080 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,070 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 49,990 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,830 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,390 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,200 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,470 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,460 +0.00
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,000
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,080
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,387
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,080
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,000
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,630
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,200
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,919
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,030
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,070
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,560
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,710
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,670
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,360
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,710
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,250
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,410
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,898
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,610
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,410
सिव्हिल लाईन्स - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सिव्हिल लाईन्स : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
61,410.00
+690.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,720 +4,020.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,700 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,700 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,690 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 55,900 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,350 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,250 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,130 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,080 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,070 +0.00
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,720
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,700
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,040
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,700
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,720
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,800
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,260
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,333
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,260
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,690
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,330
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 53,930
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,833
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,240
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 53,930
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,760
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,590
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,913
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,600
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,600
सिव्हिल लाईन्स - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत