सिव्हिल लाईन्स, दिल्ली : सोने आणि चांदी किंमत

सिव्हिल लाईन्स : सोन्याचा दर

17 एप्रिल 2024
72,870
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 एप्रिल 2024 72,870 +770.00
15 एप्रिल 2024 72,100 +320.00
14 एप्रिल 2024 71,780 +10.00
13 एप्रिल 2024 71,770 +0.00
12 एप्रिल 2024 71,770 +280.00
11 एप्रिल 2024 71,490 +430.00
10 एप्रिल 2024 71,060 -100.00
09 एप्रिल 2024 71,160 +400.00
08 एप्रिल 2024 70,760 +340.00
07 एप्रिल 2024 70,420 +0.00
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 72,870
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,140
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 70,759
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,140
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (16 एप्रिल) 72,870
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 67,920
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,560
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,787
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,560
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,520
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,770
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,290
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,097
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,770
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,500
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,280
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,500
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,274
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,280
सिव्हिल लाईन्स सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,560
सिव्हिल लाईन्स - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सिव्हिल लाईन्स : चांदीचा दर

17 एप्रिल 2024
83,550.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 एप्रिल 2024 83,550 -320.00
15 एप्रिल 2024 83,870 +770.00
14 एप्रिल 2024 83,100 +10.00
13 एप्रिल 2024 83,090 +10.00
12 एप्रिल 2024 83,080 +160.00
11 एप्रिल 2024 82,920 +270.00
10 एप्रिल 2024 82,650 +200.00
09 एप्रिल 2024 82,450 +560.00
08 एप्रिल 2024 81,890 +1,030.00
07 एप्रिल 2024 80,860 +10.00
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 83,870
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,540
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,316
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,540
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (16 एप्रिल) 83,550
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,550
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,070
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,411
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,070
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,010
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,200
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 68,940
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,800
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,200
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,060
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,220
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,750
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,033
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,220
सिव्हिल लाईन्स चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,210
सिव्हिल लाईन्स - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत