धेंकनाल, ओडिशा : सोने आणि चांदी किंमत

धेंकनाल : सोन्याचा दर

05 डिसेंबर 2022
53,840
+0.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2022 53,840 +0.00
03 डिसेंबर 2022 53,840 +10.00
02 डिसेंबर 2022 53,830 +0.00
01 डिसेंबर 2022 53,830 +980.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,850 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,570 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,330 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,730 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,720 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,720 -140.00
धेंकनाल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,840
धेंकनाल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,830
धेंकनाल सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,835
धेंकनाल सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,830
धेंकनाल सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 53,840
धेंकनाल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,200
धेंकनाल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,250
धेंकनाल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,166
धेंकनाल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,600
धेंकनाल सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,850
धेंकनाल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,980
धेंकनाल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,150
धेंकनाल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,802
धेंकनाल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,180
धेंकनाल सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,400
धेंकनाल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,730
धेंकनाल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,300
धेंकनाल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,018
धेंकनाल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,120
धेंकनाल सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,170
धेंकनाल - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

धेंकनाल : चांदीचा दर

05 डिसेंबर 2022
66,250.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2022 66,250 +0.00
03 डिसेंबर 2022 66,250 +10.00
02 डिसेंबर 2022 66,240 +1,060.00
01 डिसेंबर 2022 65,180 +1,890.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,290 +650.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,640 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,020 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,960 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,960 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,950 -230.00
धेंकनाल चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,250
धेंकनाल चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,180
धेंकनाल चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,980
धेंकनाल चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,180
धेंकनाल चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 66,250
धेंकनाल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,290
धेंकनाल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,440
धेंकनाल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,333
धेंकनाल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,980
धेंकनाल चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,290
धेंकनाल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,810
धेंकनाल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,290
धेंकनाल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,055
धेंकनाल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,810
धेंकनाल चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,760
धेंकनाल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,920
धेंकनाल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,370
धेंकनाल चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,442
धेंकनाल चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,370
धेंकनाल चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,810
धेंकनाल - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत