गाझियाबाद, उत्तर प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

गाझियाबाद : सोन्याचा दर

03 मार्च 2024
63,690
+0.00
तारीख किंमत बदला
02 मार्च 2024 63,690 +0.00
01 मार्च 2024 63,690 +1,070.00
29 फेब्रुवारी 2024 62,620 +320.00
28 फेब्रुवारी 2024 62,300 -90.00
27 फेब्रुवारी 2024 62,390 +160.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,230 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,390 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,380 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,380 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 62,020 -160.00
गाझियाबाद सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 63,690
गाझियाबाद सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,690
गाझियाबाद सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 63,690
गाझियाबाद सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,690
गाझियाबाद सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (02 मार्च) 63,690
गाझियाबाद सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,900
गाझियाबाद सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,410
गाझियाबाद सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,221
गाझियाबाद सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,900
गाझियाबाद सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,620
गाझियाबाद सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,410
गाझियाबाद सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,620
गाझियाबाद सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,397
गाझियाबाद सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,410
गाझियाबाद सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,680
गाझियाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,720
गाझियाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,090
गाझियाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,527
गाझियाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,290
गाझियाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,270
गाझियाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

गाझियाबाद : चांदीचा दर

03 मार्च 2024
72,220.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
02 मार्च 2024 72,220 +10.00
01 मार्च 2024 72,210 +1,010.00
29 फेब्रुवारी 2024 71,200 +2,120.00
28 फेब्रुवारी 2024 69,080 -360.00
27 फेब्रुवारी 2024 69,440 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,690 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,700 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,690 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,680 +220.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,460 -440.00
गाझियाबाद चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 72,220
गाझियाबाद चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,210
गाझियाबाद चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 72,215
गाझियाबाद चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,210
गाझियाबाद चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (02 मार्च) 72,220
गाझियाबाद चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,350
गाझियाबाद चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,080
गाझियाबाद चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,941
गाझियाबाद चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,350
गाझियाबाद चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,200
गाझियाबाद चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,370
गाझियाबाद चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,890
गाझियाबाद चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,176
गाझियाबाद चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,370
गाझियाबाद चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,360
गाझियाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,710
गाझियाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,350
गाझियाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,563
गाझियाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,700
गाझियाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,320
गाझियाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत