विश्वनाथ, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

विश्वनाथ : सोन्याचा दर

आज 07 डिसेंबर 2021
49,130
+0.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2021 49,130 +520.00
05 डिसेंबर 2021 48,610 +0.00
04 डिसेंबर 2021 48,610 +0.00
03 डिसेंबर 2021 48,610 -180.00
02 डिसेंबर 2021 48,790 -30.00
01 डिसेंबर 2021 48,820 +20.00
30 नोव्हेंबर 2021 48,800 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,800 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,630 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,630 +0.00
विश्वनाथ सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 49,130
विश्वनाथ सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,610
विश्वनाथ सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 48,762
विश्वनाथ सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 48,820
विश्वनाथ सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 49,130
विश्वनाथ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,570
विश्वनाथ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,200
विश्वनाथ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,457
विश्वनाथ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,850
विश्वनाथ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,800
विश्वनाथ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,430
विश्वनाथ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,470
विश्वनाथ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,511
विश्वनाथ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,510
विश्वनाथ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,190
विश्वनाथ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,740
विश्वनाथ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,750
विश्वनाथ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,808
विश्वनाथ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,320
विश्वनाथ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,750
विश्वनाथ - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

विश्वनाथ : चांदीचा दर

आज 07 डिसेंबर 2021
63,090.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2021 63,090 +410.00
05 डिसेंबर 2021 62,680 +0.00
04 डिसेंबर 2021 62,680 +0.00
03 डिसेंबर 2021 62,680 -350.00
02 डिसेंबर 2021 63,030 -190.00
01 डिसेंबर 2021 63,220 +10.00
30 नोव्हेंबर 2021 63,210 -420.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,630 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,760 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,760 +0.00
विश्वनाथ चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,220
विश्वनाथ चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,680
विश्वनाथ चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,897
विश्वनाथ चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,220
विश्वनाथ चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 63,090
विश्वनाथ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,860
विश्वनाथ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,210
विश्वनाथ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,346
विश्वनाथ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,180
विश्वनाथ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,210
विश्वनाथ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,830
विश्वनाथ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,140
विश्वनाथ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,548
विश्वनाथ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,140
विश्वनाथ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,590
विश्वनाथ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,960
विश्वनाथ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,880
विश्वनाथ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,864
विश्वनाथ चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,520
विश्वनाथ चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,880
विश्वनाथ - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत