विश्वनाथ, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

विश्वनाथ : सोन्याचा दर

17 एप्रिल 2024
73,150
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 एप्रिल 2024 73,150 +770.00
15 एप्रिल 2024 72,380 +330.00
14 एप्रिल 2024 72,050 +0.00
13 एप्रिल 2024 72,050 +10.00
12 एप्रिल 2024 72,040 +270.00
11 एप्रिल 2024 71,770 +440.00
10 एप्रिल 2024 71,330 -110.00
09 एप्रिल 2024 71,440 +410.00
08 एप्रिल 2024 71,030 +340.00
07 एप्रिल 2024 70,690 +0.00
विश्वनाथ सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 73,150
विश्वनाथ सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,400
विश्वनाथ सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,031
विश्वनाथ सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,400
विश्वनाथ सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (16 एप्रिल) 73,150
विश्वनाथ सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,180
विश्वनाथ सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,810
विश्वनाथ सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 66,040
विश्वनाथ सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,810
विश्वनाथ सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,780
विश्वनाथ सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 63,020
विश्वनाथ सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,530
विश्वनाथ सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,336
विश्वनाथ सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 63,020
विश्वनाथ सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,740
विश्वनाथ सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,530
विश्वनाथ सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,730
विश्वनाथ सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,513
विश्वनाथ सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,530
विश्वनाथ सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,800
विश्वनाथ - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

विश्वनाथ : चांदीचा दर

17 एप्रिल 2024
83,870.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
16 एप्रिल 2024 83,870 -330.00
15 एप्रिल 2024 84,200 +780.00
14 एप्रिल 2024 83,420 +10.00
13 एप्रिल 2024 83,410 +10.00
12 एप्रिल 2024 83,400 +160.00
11 एप्रिल 2024 83,240 +270.00
10 एप्रिल 2024 82,970 +200.00
09 एप्रिल 2024 82,770 +560.00
08 एप्रिल 2024 82,210 +1,040.00
07 एप्रिल 2024 81,170 +10.00
विश्वनाथ चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,200
विश्वनाथ चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,830
विश्वनाथ चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,629
विश्वनाथ चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,830
विश्वनाथ चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (16 एप्रिल) 83,870
विश्वनाथ चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,840
विश्वनाथ चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,340
विश्वनाथ चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,697
विश्वनाथ चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,340
विश्वनाथ चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,300
विश्वनाथ चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,480
विश्वनाथ चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,210
विश्वनाथ चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,087
विश्वनाथ चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,480
विश्वनाथ चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,330
विश्वनाथ चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,500
विश्वनाथ चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 71,020
विश्वनाथ चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,309
विश्वनाथ चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,500
विश्वनाथ चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,490
विश्वनाथ - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत