विश्वनाथ, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

विश्वनाथ : सोन्याचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
52,670
+240.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 52,430 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,820 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,820 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,820 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,960 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,740 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,550 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,560 -340.00
20 नोव्हेंबर 2022 52,900 +0.00
19 नोव्हेंबर 2022 52,900 +0.00
विश्वनाथ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,300
विश्वनाथ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,340
विश्वनाथ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,224
विश्वनाथ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,690
विश्वनाथ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 52,430
विश्वनाथ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,080
विश्वनाथ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,240
विश्वनाथ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,896
विश्वनाथ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,270
विश्वनाथ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,490
विश्वनाथ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,830
विश्वनाथ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,390
विश्वनाथ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,111
विश्वनाथ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,220
विश्वनाथ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,260
विश्वनाथ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,760
विश्वनाथ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,900
विश्वनाथ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,868
विश्वनाथ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,550
विश्वनाथ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,900
विश्वनाथ - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

विश्वनाथ : चांदीचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
61,780.00
+650.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 61,130 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,080 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,070 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,070 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,300 +350.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,950 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,260 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,970 -250.00
20 नोव्हेंबर 2022 61,220 +0.00
19 नोव्हेंबर 2022 61,220 +10.00
विश्वनाथ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,770
विश्वनाथ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,550
विश्वनाथ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,330
विश्वनाथ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,090
विश्वनाथ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 61,130
विश्वनाथ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,920
विश्वनाथ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,390
विश्वनाथ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,163
विश्वनाथ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,920
विश्वनाथ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,870
विश्वनाथ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,030
विश्वनाथ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,460
विश्वनाथ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,544
विश्वनाथ चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,460
विश्वनाथ चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,910
विश्वनाथ चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,560
विश्वनाथ चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,140
विश्वनाथ चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,051
विश्वनाथ चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,460
विश्वनाथ चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,140
विश्वनाथ - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत