हरदा, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

हरदा : सोन्याचा दर

02 डिसेंबर 2023
63,340
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 डिसेंबर 2023 63,340 +730.00
30 नोव्हेंबर 2023 62,610 -320.00
29 नोव्हेंबर 2023 62,930 +340.00
28 नोव्हेंबर 2023 62,590 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,640 +10.00
26 नोव्हेंबर 2023 61,630 +0.00
25 नोव्हेंबर 2023 61,630 +10.00
24 नोव्हेंबर 2023 61,620 +300.00
23 नोव्हेंबर 2023 61,320 +60.00
22 नोव्हेंबर 2023 61,260 -180.00
हरदा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,340
हरदा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,340
हरदा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 63,340
हरदा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,340
हरदा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (01 डिसेंबर) 63,340
हरदा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,930
हरदा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,830
हरदा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,037
हरदा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,930
हरदा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,610
हरदा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,400
हरदा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,610
हरदा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,258
हरदा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,560
हरदा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 61,050
हरदा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,610
हरदा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,350
हरदा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 58,974
हरदा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,540
हरदा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,560
हरदा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

हरदा : चांदीचा दर

02 डिसेंबर 2023
77,760.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 डिसेंबर 2023 77,760 +420.00
30 नोव्हेंबर 2023 77,340 +1,140.00
29 नोव्हेंबर 2023 76,200 +670.00
28 नोव्हेंबर 2023 75,530 +1,290.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,240 +10.00
26 नोव्हेंबर 2023 74,230 +0.00
25 नोव्हेंबर 2023 74,230 +10.00
24 नोव्हेंबर 2023 74,220 +1,020.00
23 नोव्हेंबर 2023 73,200 +130.00
22 नोव्हेंबर 2023 73,070 -460.00
हरदा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,760
हरदा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 77,760
हरदा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 77,760
हरदा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,760
हरदा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (01 डिसेंबर) 77,760
हरदा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,340
हरदा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,170
हरदा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,754
हरदा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,460
हरदा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,340
हरदा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 73,020
हरदा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,790
हरदा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,668
हरदा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,850
हरदा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,810
हरदा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,910
हरदा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,840
हरदा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,269
हरदा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,900
हरदा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,850
हरदा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत