भावनगर, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

भावनगर : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2022
49,540
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 49,540 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,350 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,620 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,620 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 49,610 -600.00
22 सप्टेंबर 2022 50,210 +600.00
21 सप्टेंबर 2022 49,610 +200.00
20 सप्टेंबर 2022 49,410 -90.00
19 सप्टेंबर 2022 49,500 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,530 +10.00
भावनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,790
भावनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,350
भावनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,067
भावनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,180
भावनगर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 49,540
भावनगर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,720
भावनगर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,860
भावनगर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,828
भावनगर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,510
भावनगर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,860
भावनगर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,410
भावनगर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,560
भावनगर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,053
भावनगर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,770
भावनगर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,560
भावनगर सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,980
भावनगर सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,440
भावनगर सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,144
भावनगर सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,110
भावनगर सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,980
भावनगर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

भावनगर : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2022
55,410.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 55,410 +110.00
26 सप्टेंबर 2022 55,300 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,250 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,250 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,240 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 57,980 +700.00
21 सप्टेंबर 2022 57,280 +960.00
20 सप्टेंबर 2022 56,320 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,620 -50.00
18 सप्टेंबर 2022 56,670 +0.00
भावनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,980
भावनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,420
भावनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,391
भावनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,420
भावनगर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 55,410
भावनगर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,510
भावनगर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,090
भावनगर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,006
भावनगर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,410
भावनगर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,100
भावनगर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,940
भावनगर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,750
भावनगर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,083
भावनगर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,770
भावनगर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,780
भावनगर चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,880
भावनगर चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,520
भावनगर चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,555
भावनगर चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,640
भावनगर चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,520
भावनगर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत