मेधाचल मलकाजगिरी, तेलंगणा : सोने आणि चांदी किंमत

मेधाचल मलकाजगिरी : सोन्याचा दर

08 ऑगस्ट 2022
52,220
+320.00
तारीख किंमत बदला
07 ऑगस्ट 2022 51,900 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 51,900 +0.00
05 ऑगस्ट 2022 51,900 -310.00
04 ऑगस्ट 2022 52,210 -520.00
03 ऑगस्ट 2022 52,730 +1,110.00
02 ऑगस्ट 2022 51,620 +90.00
01 ऑगस्ट 2022 51,530 -50.00
31 जुलै 2022 51,580 -1,310.00
30 जुलै 2022 52,890 +300.00
29 जुलै 2022 52,590 +600.00
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,730
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,530
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,970
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,530
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (07 ऑगस्ट) 51,900
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,430
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,580
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,068
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,780
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,580
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,990
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,450
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,156
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,130
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 52,000
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 53,050
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,120
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 51,989
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,540
मेधाचल मलकाजगिरी सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,190
मेधाचल मलकाजगिरी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

मेधाचल मलकाजगिरी : चांदीचा दर

08 ऑगस्ट 2022
58,940.00
+1,370.00
तारीख किंमत बदला
07 ऑगस्ट 2022 57,570 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 57,570 +10.00
05 ऑगस्ट 2022 57,560 -620.00
04 ऑगस्ट 2022 58,180 +360.00
03 ऑगस्ट 2022 57,820 +160.00
02 ऑगस्ट 2022 57,660 -770.00
01 ऑगस्ट 2022 58,430 +640.00
31 जुलै 2022 57,790 -1,610.00
30 जुलै 2022 59,400 +340.00
29 जुलै 2022 59,060 +2,840.00
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 58,430
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,560
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,827
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,430
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (07 ऑगस्ट) 57,570
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,950
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,770
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,099
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,790
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,790
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,900
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,540
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,572
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,650
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,540
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,520
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,220
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 63,006
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,520
मेधाचल मलकाजगिरी चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,430
मेधाचल मलकाजगिरी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत