मौनाथभंजन, उत्तर प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

मौनाथभंजन : सोन्याचा दर

02 मार्च 2024
63,690
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 मार्च 2024 63,690 +1,070.00
29 फेब्रुवारी 2024 62,620 +320.00
28 फेब्रुवारी 2024 62,300 -90.00
27 फेब्रुवारी 2024 62,390 +160.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,230 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,390 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,380 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,380 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 62,020 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,180 +10.00
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 63,690
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,690
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 63,690
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,690
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (01 मार्च) 63,690
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,900
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,410
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,221
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,900
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,620
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,410
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,620
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,397
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,410
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,680
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,720
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,090
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,527
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,290
मौनाथभंजन सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,270
मौनाथभंजन - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

मौनाथभंजन : चांदीचा दर

02 मार्च 2024
72,210.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 मार्च 2024 72,210 +1,010.00
29 फेब्रुवारी 2024 71,200 +2,120.00
28 फेब्रुवारी 2024 69,080 -360.00
27 फेब्रुवारी 2024 69,440 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,690 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,700 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,690 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,680 +220.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,460 -440.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,900 -560.00
मौनाथभंजन चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 72,210
मौनाथभंजन चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,210
मौनाथभंजन चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 72,210
मौनाथभंजन चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,210
मौनाथभंजन चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (01 मार्च) 72,210
मौनाथभंजन चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,350
मौनाथभंजन चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,080
मौनाथभंजन चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,941
मौनाथभंजन चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,350
मौनाथभंजन चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,200
मौनाथभंजन चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,370
मौनाथभंजन चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,890
मौनाथभंजन चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,176
मौनाथभंजन चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,370
मौनाथभंजन चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,360
मौनाथभंजन चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,710
मौनाथभंजन चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,350
मौनाथभंजन चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,563
मौनाथभंजन चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,700
मौनाथभंजन चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,320
मौनाथभंजन - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत