भोजपूर, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

भोजपूर : सोन्याचा दर

23 एप्रिल 2024
71,000
-180.00
तारीख किंमत बदला
22 एप्रिल 2024 71,180 -1,600.00
21 एप्रिल 2024 72,780 +0.00
20 एप्रिल 2024 72,780 +10.00
19 एप्रिल 2024 72,770 +120.00
18 एप्रिल 2024 72,650 +230.00
17 एप्रिल 2024 72,420 -530.00
16 एप्रिल 2024 72,950 +760.00
15 एप्रिल 2024 72,190 +330.00
14 एप्रिल 2024 71,860 +0.00
13 एप्रिल 2024 71,860 +10.00
भोजपूर सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 72,950
भोजपूर सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,220
भोजपूर सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,275
भोजपूर सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,220
भोजपूर सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (22 एप्रिल) 71,180
भोजपूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,000
भोजपूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,640
भोजपूर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,866
भोजपूर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,640
भोजपूर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,600
भोजपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,850
भोजपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,360
भोजपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,171
भोजपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,850
भोजपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,570
भोजपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,360
भोजपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,570
भोजपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,347
भोजपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,360
भोजपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,630
भोजपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

भोजपूर : चांदीचा दर

23 एप्रिल 2024
80,860.00
+110.00
तारीख किंमत बदला
22 एप्रिल 2024 80,750 -2,980.00
21 एप्रिल 2024 83,730 +10.00
20 एप्रिल 2024 83,720 +10.00
19 एप्रिल 2024 83,710 +220.00
18 एप्रिल 2024 83,490 -160.00
17 एप्रिल 2024 83,650 +0.00
16 एप्रिल 2024 83,650 -320.00
15 एप्रिल 2024 83,970 +770.00
14 एप्रिल 2024 83,200 +10.00
13 एप्रिल 2024 83,190 +10.00
भोजपूर चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 83,970
भोजपूर चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,630
भोजपूर चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,894
भोजपूर चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,630
भोजपूर चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (22 एप्रिल) 80,750
भोजपूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,640
भोजपूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,150
भोजपूर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,499
भोजपूर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,150
भोजपूर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,100
भोजपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,290
भोजपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,030
भोजपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,885
भोजपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,290
भोजपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,140
भोजपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,310
भोजपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,830
भोजपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,118
भोजपूर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,310
भोजपूर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,300
भोजपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत