भोजपूर, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

भोजपूर : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2022
49,450
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 49,450 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,260 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,530 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,520 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,520 -590.00
22 सप्टेंबर 2022 50,110 +590.00
21 सप्टेंबर 2022 49,520 +200.00
20 सप्टेंबर 2022 49,320 -80.00
19 सप्टेंबर 2022 49,400 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,430 +0.00
भोजपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,690
भोजपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,260
भोजपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,973
भोजपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,080
भोजपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 49,450
भोजपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,620
भोजपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,770
भोजपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,731
भोजपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,420
भोजपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,770
भोजपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,320
भोजपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,470
भोजपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,959
भोजपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,670
भोजपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,470
भोजपूर सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,890
भोजपूर सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,340
भोजपूर सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,048
भोजपूर सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,020
भोजपूर सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,890
भोजपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

भोजपूर : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2022
55,310.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 55,310 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,190 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,150 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,140 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,140 -1,730.00
22 सप्टेंबर 2022 57,870 +690.00
21 सप्टेंबर 2022 57,180 +970.00
20 सप्टेंबर 2022 56,210 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,510 -60.00
18 सप्टेंबर 2022 56,570 +10.00
भोजपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,870
भोजपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,330
भोजपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,289
भोजपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,330
भोजपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 55,310
भोजपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,400
भोजपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 53,990
भोजपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,901
भोजपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,300
भोजपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,000
भोजपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,830
भोजपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,650
भोजपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,978
भोजपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,670
भोजपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,670
भोजपूर चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,760
भोजपूर चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,410
भोजपूर चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,443
भोजपूर चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,530
भोजपूर चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,410
भोजपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत