इडुक्की, केरळा : सोने आणि चांदी किंमत

इडुक्की : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,980
+740.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,240 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,320 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,320 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,310 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,230 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 50,070 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,630 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,430 -280.00
25 सप्टेंबर 2022 49,710 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,700 +0.00
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,240
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,320
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,627
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,320
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,240
इडुक्की सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,880
इडुक्की सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,430
इडुक्की सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,157
इडुक्की सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,260
इडुक्की सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,310
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,810
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,950
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,917
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,600
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,950
इडुक्की सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,500
इडुक्की सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,650
इडुक्की सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,139
इडुक्की सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,850
इडुक्की सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,650
इडुक्की - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

इडुक्की : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
62,240.00
+1,230.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 61,010 +4,040.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,970 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,970 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,960 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 56,170 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,620 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,510 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,390 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,350 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,340 +0.00
इडुक्की चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,010
इडुक्की चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,970
इडुक्की चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,317
इडुक्की चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,970
इडुक्की चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 61,010
इडुक्की चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,080
इडुक्की चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,510
इडुक्की चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,597
इडुक्की चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,510
इडुक्की चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,960
इडुक्की चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,610
इडुक्की चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,190
इडुक्की चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,105
इडुक्की चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,510
इडुक्की चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,190
इडुक्की चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,040
इडुक्की चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,850
इडुक्की चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,181
इडुक्की चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,870
इडुक्की चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,880
इडुक्की - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत