इडुक्की, केरळा : सोने आणि चांदी किंमत

इडुक्की : सोन्याचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
48,660
-100.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 48,760 +230.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,530 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,540 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,460 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,180 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,450 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,300 +20.00
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,180
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,510
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,318
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,550
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 48,760
इडुक्की सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,780
इडुक्की सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,790
इडुक्की सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,852
इडुक्की सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,370
इडुक्की सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,790
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,560
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,100
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,433
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,560
इडुक्की सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,410
इडुक्की सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,680
इडुक्की सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,080
इडुक्की सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,999
इडुक्की सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,080
इडुक्की सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,560
इडुक्की - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

इडुक्की : चांदीचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
66,730.00
-610.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 67,340 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,160 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,940 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,950 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,550 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,550 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,550 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,550 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,220 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,380 -60.00
इडुक्की चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,340
इडुक्की चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,200
इडुक्की चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,515
इडुक्की चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,200
इडुक्की चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 67,340
इडुक्की चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,020
इडुक्की चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,930
इडुक्की चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,922
इडुक्की चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,580
इडुक्की चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,930
इडुक्की चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,010
इडुक्की चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,350
इडुक्की चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,695
इडुक्की चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,010
इडुक्की चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,690
इडुक्की चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,050
इडुक्की चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,800
इडुक्की चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,194
इडुक्की चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,940
इडुक्की चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,010
इडुक्की - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत