तुतीकोरिन, तामिळनाडू : सोने आणि चांदी किंमत

तुतीकोरिन : सोन्याचा दर

22 मार्च 2023
58,860
-100.00
तारीख किंमत बदला
21 मार्च 2023 58,960 -840.00
20 मार्च 2023 59,800 +50.00
19 मार्च 2023 59,750 +10.00
18 मार्च 2023 59,740 +0.00
17 मार्च 2023 59,740 +1,420.00
16 मार्च 2023 58,320 -320.00
15 मार्च 2023 58,640 +880.00
14 मार्च 2023 57,760 -130.00
13 मार्च 2023 57,890 +1,480.00
12 मार्च 2023 56,410 +10.00
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 59,800
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 55,120
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 57,226
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 56,050
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (21 मार्च) 58,960
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 57,990
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 55,620
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 56,582
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 57,990
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 56,020
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 57,360
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 55,200
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 56,563
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 55,200
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 57,270
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 55,230
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,570
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 54,544
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,970
तुतीकोरिन सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 55,200
तुतीकोरिन - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

तुतीकोरिन : चांदीचा दर

22 मार्च 2023
68,800.00
+150.00
तारीख किंमत बदला
21 मार्च 2023 68,650 -370.00
20 मार्च 2023 69,020 +160.00
19 मार्च 2023 68,860 +10.00
18 मार्च 2023 68,850 +0.00
17 मार्च 2023 68,850 +2,080.00
16 मार्च 2023 66,770 -760.00
15 मार्च 2023 67,530 +430.00
14 मार्च 2023 67,100 +330.00
13 मार्च 2023 66,770 +3,760.00
12 मार्च 2023 63,010 +10.00
तुतीकोरिन चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 69,020
तुतीकोरिन चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 62,030
तुतीकोरिन चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,466
तुतीकोरिन चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 64,640
तुतीकोरिन चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (21 मार्च) 68,650
तुतीकोरिन चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 70,610
तुतीकोरिन चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 63,850
तुतीकोरिन चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 66,560
तुतीकोरिन चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 70,170
तुतीकोरिन चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (28 फेब्रुवारी) 64,760
तुतीकोरिन चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 70,070
तुतीकोरिन चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 68,190
तुतीकोरिन चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 69,071
तुतीकोरिन चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 69,510
तुतीकोरिन चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 69,130
तुतीकोरिन चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 69,900
तुतीकोरिन चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,180
तुतीकोरिन चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 68,062
तुतीकोरिन चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,350
तुतीकोरिन चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 69,500
तुतीकोरिन - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत