रायसेन, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

रायसेन : सोन्याचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
49,380
+410.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 48,970 +410.00
24 ऑक्टोबर 2021 48,560 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 48,560 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 48,560 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,660 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,440 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,450 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,370 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,090 +0.00
रायसेन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,090
रायसेन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,420
रायसेन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,295
रायसेन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,460
रायसेन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 48,970
रायसेन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,690
रायसेन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,700
रायसेन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,759
रायसेन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,270
रायसेन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,700
रायसेन सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,460
रायसेन सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,010
रायसेन सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,338
रायसेन सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,460
रायसेन सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,320
रायसेन सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,590
रायसेन सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,990
रायसेन सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,905
रायसेन सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,990
रायसेन सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,460
रायसेन - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

रायसेन : चांदीचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
67,760.00
+500.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 67,260 +650.00
24 ऑक्टोबर 2021 66,610 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 66,610 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 66,610 -600.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,210 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,030 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,820 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,820 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,430 +0.00
रायसेन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,260
रायसेन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,080
रायसेन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,933
रायसेन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,080
रायसेन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 67,260
रायसेन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,890
रायसेन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,820
रायसेन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,798
रायसेन चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,460
रायसेन चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,820
रायसेन चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,870
रायसेन चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,230
रायसेन चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,569
रायसेन चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,870
रायसेन चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,570
रायसेन चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,910
रायसेन चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,670
रायसेन चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,055
रायसेन चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,800
रायसेन चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,870
रायसेन - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत