फेरझॉल, मणिपूर : सोने आणि चांदी किंमत

फेरझॉल : सोन्याचा दर

14 ऑगस्ट 2022
52,780
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 52,780 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 52,780 +270.00
11 ऑगस्ट 2022 52,510 +100.00
10 ऑगस्ट 2022 52,410 -40.00
09 ऑगस्ट 2022 52,450 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 52,440 +400.00
07 ऑगस्ट 2022 52,040 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 52,040 +10.00
05 ऑगस्ट 2022 52,030 -320.00
04 ऑगस्ट 2022 52,350 -520.00
फेरझॉल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,870
फेरझॉल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,660
फेरझॉल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,317
फेरझॉल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,660
फेरझॉल सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 52,780
फेरझॉल सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,560
फेरझॉल सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,710
फेरझॉल सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,199
फेरझॉल सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,910
फेरझॉल सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,710
फेरझॉल सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 53,130
फेरझॉल सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,580
फेरझॉल सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,291
फेरझॉल सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,260
फेरझॉल सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 52,130
फेरझॉल सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 53,180
फेरझॉल सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,250
फेरझॉल सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 52,122
फेरझॉल सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,680
फेरझॉल सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,320
फेरझॉल - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

फेरझॉल : चांदीचा दर

14 ऑगस्ट 2022
59,670.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 ऑगस्ट 2022 59,670 +0.00
12 ऑगस्ट 2022 59,670 +950.00
11 ऑगस्ट 2022 58,720 -570.00
10 ऑगस्ट 2022 59,290 -120.00
09 ऑगस्ट 2022 59,410 +10.00
08 ऑगस्ट 2022 59,400 +1,670.00
07 ऑगस्ट 2022 57,730 +10.00
06 ऑगस्ट 2022 57,720 +0.00
05 ऑगस्ट 2022 57,720 -620.00
04 ऑगस्ट 2022 58,340 +370.00
फेरझॉल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,670
फेरझॉल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,720
फेरझॉल चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 58,618
फेरझॉल चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,580
फेरझॉल चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (13 ऑगस्ट) 59,670
फेरझॉल चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,110
फेरझॉल चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,910
फेरझॉल चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,247
फेरझॉल चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,940
फेरझॉल चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,950
फेरझॉल चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 64,060
फेरझॉल चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,690
फेरझॉल चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,732
फेरझॉल चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,820
फेरझॉल चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,690
फेरझॉल चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,680
फेरझॉल चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,380
फेरझॉल चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 63,168
फेरझॉल चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,680
फेरझॉल चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,590
फेरझॉल - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत