मालदा, पश्चिम बंगाल : सोने आणि चांदी किंमत

मालदा : सोन्याचा दर

16 जुलै 2024
73,560
+0.00
तारीख किंमत बदला
15 जुलै 2024 73,560 +210.00
14 जुलै 2024 73,350 +10.00
13 जुलै 2024 73,340 +0.00
12 जुलै 2024 73,340 -10.00
11 जुलै 2024 73,350 +610.00
10 जुलै 2024 72,740 +280.00
09 जुलै 2024 72,460 +90.00
08 जुलै 2024 72,370 -690.00
07 जुलै 2024 73,060 +10.00
06 जुलै 2024 73,050 +0.00
मालदा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 73,560
मालदा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 71,560
मालदा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 72,771
मालदा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 71,630
मालदा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (15 जुलै) 73,560
मालदा सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 72,960
मालदा सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 71,020
मालदा सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 71,612
मालदा सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 71,660
मालदा सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 71,570
मालदा सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 74,490
मालदा सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 70,670
मालदा सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 72,201
मालदा सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 70,680
मालदा सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 71,660
मालदा सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 72,900
मालदा सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,170
मालदा सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,213
मालदा सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,170
मालदा सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (30 एप्रिल) 70,450
मालदा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

मालदा : चांदीचा दर

16 जुलै 2024
92,520.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
15 जुलै 2024 92,520 -460.00
14 जुलै 2024 92,980 +0.00
13 जुलै 2024 92,980 +10.00
12 जुलै 2024 92,970 -1,030.00
11 जुलै 2024 94,000 +1,160.00
10 जुलै 2024 92,840 +60.00
09 जुलै 2024 92,780 +350.00
08 जुलै 2024 92,430 -960.00
07 जुलै 2024 93,390 +10.00
06 जुलै 2024 93,380 +10.00
मालदा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 94,000
मालदा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 89,470
मालदा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 92,421
मालदा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 89,470
मालदा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (15 जुलै) 92,520
मालदा चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 93,850
मालदा चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 87,060
मालदा चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 89,353
मालदा चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 91,640
मालदा चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 89,310
मालदा चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 96,160
मालदा चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 80,860
मालदा चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 88,088
मालदा चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 81,000
मालदा चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 91,630
मालदा चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 83,910
मालदा चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,570
मालदा चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,651
मालदा चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,570
मालदा चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (30 एप्रिल) 80,710
मालदा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत