विजापूर, छत्तीसगड : सोने आणि चांदी किंमत

विजापूर : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,370
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,370 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,380 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,300 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,020 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,020 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,020 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,020 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,290 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,140 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,120 +210.00
विजापूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,020
विजापूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,350
विजापूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,136
विजापूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,390
विजापूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,370
विजापूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,620
विजापूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,640
विजापूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,693
विजापूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,210
विजापूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,640
विजापूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,390
विजापूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,940
विजापूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,271
विजापूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,390
विजापूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,250
विजापूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,520
विजापूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,920
विजापूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,835
विजापूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,920
विजापूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,390
विजापूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

विजापूर : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
65,940.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 65,940 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,720 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,730 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,340 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,010 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,170 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,230 +560.00
विजापूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 65,940
विजापूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,990
विजापूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,113
विजापूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,990
विजापूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 65,940
विजापूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,800
विजापूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,730
विजापूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,708
विजापूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,370
विजापूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,730
विजापूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,770
विजापूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,140
विजापूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,476
विजापूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,770
विजापूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,480
विजापूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,810
विजापूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,580
विजापूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,959
विजापूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,710
विजापूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,770
विजापूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत