विजापूर, छत्तीसगड : सोने आणि चांदी किंमत

विजापूर : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,070
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,070 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,150 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,140 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,140 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,050 +150.00
28 सप्टेंबर 2022 49,900 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,460 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,260 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,530 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,530 +0.00
विजापूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,070
विजापूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,140
विजापूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,453
विजापूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,140
विजापूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,070
विजापूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,700
विजापूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,260
विजापूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,984
विजापूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,090
विजापूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,140
विजापूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,630
विजापूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,770
विजापूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,739
विजापूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,430
विजापूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,780
विजापूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,320
विजापूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,470
विजापूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,966
विजापूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,680
विजापूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,470
विजापूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

विजापूर : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
60,800.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,800 +4,020.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,780 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,770 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,770 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 55,970 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,420 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,320 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,200 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,150 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,150 +10.00
विजापूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,800
विजापूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,770
विजापूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,117
विजापूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,770
विजापूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,800
विजापूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,880
विजापूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,330
विजापूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,405
विजापूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,330
विजापूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,770
विजापूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,410
विजापूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,000
विजापूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,908
विजापूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,310
विजापूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,000
विजापूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,840
विजापूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,660
विजापूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 57,986
विजापूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,670
विजापूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,680
विजापूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत