चरकी दादरी, हरियाणा : सोने आणि चांदी किंमत

चरकी दादरी : सोन्याचा दर

आज 07 डिसेंबर 2021
49,010
+0.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2021 49,010 +510.00
05 डिसेंबर 2021 48,500 +0.00
04 डिसेंबर 2021 48,500 +0.00
03 डिसेंबर 2021 48,500 -180.00
02 डिसेंबर 2021 48,680 -30.00
01 डिसेंबर 2021 48,710 +20.00
30 नोव्हेंबर 2021 48,690 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,690 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,520 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,520 +0.00
चरकी दादरी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 49,010
चरकी दादरी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,500
चरकी दादरी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 48,650
चरकी दादरी सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 48,710
चरकी दादरी सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 49,010
चरकी दादरी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,460
चरकी दादरी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,090
चरकी दादरी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,345
चरकी दादरी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,740
चरकी दादरी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,690
चरकी दादरी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,320
चरकी दादरी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,360
चरकी दादरी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,399
चरकी दादरी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,400
चरकी दादरी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,070
चरकी दादरी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,630
चरकी दादरी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,640
चरकी दादरी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,698
चरकी दादरी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,210
चरकी दादरी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,640
चरकी दादरी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चरकी दादरी : चांदीचा दर

आज 07 डिसेंबर 2021
62,940.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2021 62,940 +400.00
05 डिसेंबर 2021 62,540 +0.00
04 डिसेंबर 2021 62,540 +0.00
03 डिसेंबर 2021 62,540 -340.00
02 डिसेंबर 2021 62,880 -190.00
01 डिसेंबर 2021 63,070 +0.00
30 नोव्हेंबर 2021 63,070 -410.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,480 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,610 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,610 +0.00
चरकी दादरी चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,070
चरकी दादरी चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,540
चरकी दादरी चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,752
चरकी दादरी चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,070
चरकी दादरी चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 62,940
चरकी दादरी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,700
चरकी दादरी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,070
चरकी दादरी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,194
चरकी दादरी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,030
चरकी दादरी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,070
चरकी दादरी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,670
चरकी दादरी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,000
चरकी दादरी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,400
चरकी दादरी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,000
चरकी दादरी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,440
चरकी दादरी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,810
चरकी दादरी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,740
चरकी दादरी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,718
चरकी दादरी चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,370
चरकी दादरी चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,740
चरकी दादरी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत