चरकी दादरी, हरियाणा : सोने आणि चांदी किंमत

चरकी दादरी : सोन्याचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
52,580
+280.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 52,300 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,700 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,690 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,690 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,830 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,610 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,420 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,430 -350.00
20 नोव्हेंबर 2022 52,780 +10.00
19 नोव्हेंबर 2022 52,770 +0.00
चरकी दादरी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,170
चरकी दादरी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,220
चरकी दादरी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,099
चरकी दादरी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,570
चरकी दादरी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 52,300
चरकी दादरी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,950
चरकी दादरी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,120
चरकी दादरी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,775
चरकी दादरी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,150
चरकी दादरी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,370
चरकी दादरी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,710
चरकी दादरी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,270
चरकी दादरी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,992
चरकी दादरी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,100
चरकी दादरी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,150
चरकी दादरी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,630
चरकी दादरी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,780
चरकी दादरी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,745
चरकी दादरी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,430
चरकी दादरी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,780
चरकी दादरी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चरकी दादरी : चांदीचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
61,610.00
+620.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 60,990 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,930 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,930 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,920 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,150 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,810 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,120 +300.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,820 -260.00
20 नोव्हेंबर 2022 61,080 +10.00
19 नोव्हेंबर 2022 61,070 +0.00
चरकी दादरी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,620
चरकी दादरी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,410
चरकी दादरी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,185
चरकी दादरी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,950
चरकी दादरी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 60,990
चरकी दादरी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,770
चरकी दादरी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,260
चरकी दादरी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,024
चरकी दादरी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,780
चरकी दादरी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,730
चरकी दादरी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,890
चरकी दादरी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,340
चरकी दादरी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,413
चरकी दादरी चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,340
चरकी दादरी चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,780
चरकी दादरी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,420
चरकी दादरी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,010
चरकी दादरी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,915
चरकी दादरी चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,320
चरकी दादरी चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,010
चरकी दादरी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत