अगरतला, त्रिपुरा : सोने आणि चांदी किंमत

अगरतला : सोन्याचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
50,600
+190.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 50,410 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,400 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,400 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,310 +150.00
28 सप्टेंबर 2022 50,160 +450.00
27 सप्टेंबर 2022 49,710 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,520 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,790 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,790 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 49,780 -600.00
अगरतला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,410
अगरतला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,400
अगरतला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,405
अगरतला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,400
अगरतला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 50,410
अगरतला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,960
अगरतला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,520
अगरतला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,243
अगरतला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,350
अगरतला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,400
अगरतला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,900
अगरतला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,040
अगरतला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,007
अगरतला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,690
अगरतला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 51,040
अगरतला सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,590
अगरतला सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,740
अगरतला सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,227
अगरतला सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,940
अगरतला सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,740
अगरतला - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अगरतला : चांदीचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
58,200.00
+1,130.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 57,070 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 57,070 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 57,060 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 56,260 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,710 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,600 +110.00
26 सप्टेंबर 2022 55,490 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,440 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,440 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,430 -1,750.00
अगरतला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 57,070
अगरतला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 57,070
अगरतला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 57,070
अगरतला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,070
अगरतला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 57,070
अगरतला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,180
अगरतला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,600
अगरतला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,691
अगरतला चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,600
अगरतला चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,060
अगरतला चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,720
अगरतला चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,280
अगरतला चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,202
अगरतला चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,610
अगरतला चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,280
अगरतला चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,140
अगरतला चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,940
अगरतला चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,277
अगरतला चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,970
अगरतला चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,980
अगरतला - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत