अगरतला, त्रिपुरा : सोने आणि चांदी किंमत

अगरतला : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,540
-730.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 49,270 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,270 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,270 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,270 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,530 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,380 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,360 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,150 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 48,150 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 48,150 -80.00
अगरतला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,270
अगरतला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,590
अगरतला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,341
अगरतला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,630
अगरतला सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 49,270
अगरतला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,860
अगरतला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,870
अगरतला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,929
अगरतला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,450
अगरतला सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,870
अगरतला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,640
अगरतला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,180
अगरतला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,512
अगरतला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,640
अगरतला सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,490
अगरतला सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,760
अगरतला सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,160
अगरतला सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 49,081
अगरतला सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,160
अगरतला सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,640
अगरतला - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अगरतला : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
65,050.00
+390.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,660 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,660 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,660 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,660 +1,340.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,320 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,480 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,540 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,980 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,980 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,980 +260.00
अगरतला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,660
अगरतला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,300
अगरतला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,069
अगरतला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,300
अगरतला चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,660
अगरतला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,130
अगरतला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,030
अगरतला चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 64,028
अगरतला चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,690
अगरतला चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 60,030
अगरतला चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,120
अगरतला चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,460
अगरतला चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,804
अगरतला चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,120
अगरतला चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,800
अगरतला चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,170
अगरतला चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,920
अगरतला चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,308
अगरतला चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 70,050
अगरतला चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,120
अगरतला - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत