आसाम : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

आसाम : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बक्सा 07 डिसेंबर 2021 49,130
बरपेटा 07 डिसेंबर 2021 49,130
विश्वनाथ 07 डिसेंबर 2021 49,130
बोंगागांव 07 डिसेंबर 2021 49,130
कॅचर 07 डिसेंबर 2021 49,130
चरैदेव 07 डिसेंबर 2021 49,130
चिरंग 07 डिसेंबर 2021 49,130
डारंग 07 डिसेंबर 2021 49,130
धेमाजी 07 डिसेंबर 2021 49,130
धुबुरी 07 डिसेंबर 2021 49,130
दिब्रुगड 07 डिसेंबर 2021 49,130
दिमा हसाओ 07 डिसेंबर 2021 49,130
गोलपारा 07 डिसेंबर 2021 49,130
गोलाघाट 07 डिसेंबर 2021 49,130
हैलाकांडी 07 डिसेंबर 2021 49,130
होजाई 07 डिसेंबर 2021 49,130
जोरहाट 07 डिसेंबर 2021 49,130
कामरूप 07 डिसेंबर 2021 49,130
कामरूप मेट्रो 07 डिसेंबर 2021 49,130
कार्बी आंग्लॉन्ग 07 डिसेंबर 2021 49,130
करीमगंज 07 डिसेंबर 2021 49,130
कोकराझार 07 डिसेंबर 2021 49,130
लखीमपूर 07 डिसेंबर 2021 49,130
माजुली 07 डिसेंबर 2021 49,130
मोरीगाव 07 डिसेंबर 2021 49,130
नागाव 07 डिसेंबर 2021 49,130
नालबारी 07 डिसेंबर 2021 49,130
सिबसागर 07 डिसेंबर 2021 49,130
सोनीतपूर 07 डिसेंबर 2021 49,130
तिनसुकिया 07 डिसेंबर 2021 49,130
उदलगुरी 07 डिसेंबर 2021 49,130
पश्चिम कार्बी आंग्लॉन्ग 07 डिसेंबर 2021 49,130

आसाम : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बक्सा 07 डिसेंबर 2021 63,090
बरपेटा 07 डिसेंबर 2021 63,090
विश्वनाथ 07 डिसेंबर 2021 63,090
बोंगागांव 07 डिसेंबर 2021 63,090
कॅचर 07 डिसेंबर 2021 63,090
चरैदेव 07 डिसेंबर 2021 63,090
चिरंग 07 डिसेंबर 2021 63,090
डारंग 07 डिसेंबर 2021 63,090
धेमाजी 07 डिसेंबर 2021 63,090
धुबुरी 07 डिसेंबर 2021 63,090
दिब्रुगड 07 डिसेंबर 2021 63,090
दिमा हसाओ 07 डिसेंबर 2021 63,090
गोलपारा 07 डिसेंबर 2021 63,090
गोलाघाट 07 डिसेंबर 2021 63,090
हैलाकांडी 07 डिसेंबर 2021 63,090
होजाई 07 डिसेंबर 2021 63,090
जोरहाट 07 डिसेंबर 2021 63,090
कामरूप 07 डिसेंबर 2021 63,090
कामरूप मेट्रो 07 डिसेंबर 2021 63,090
कार्बी आंग्लॉन्ग 07 डिसेंबर 2021 63,090
करीमगंज 07 डिसेंबर 2021 63,090
कोकराझार 07 डिसेंबर 2021 63,090
लखीमपूर 07 डिसेंबर 2021 63,090
माजुली 07 डिसेंबर 2021 63,090
मोरीगाव 07 डिसेंबर 2021 63,090
नागाव 07 डिसेंबर 2021 63,090
नालबारी 07 डिसेंबर 2021 63,090
सिबसागर 07 डिसेंबर 2021 63,090
सोनीतपूर 07 डिसेंबर 2021 63,090
तिनसुकिया 07 डिसेंबर 2021 63,090
उदलगुरी 07 डिसेंबर 2021 63,090
पश्चिम कार्बी आंग्लॉन्ग 07 डिसेंबर 2021 63,090