आसाम : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

आसाम : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बक्सा 23 मे 2024 71,860
बरपेटा 23 मे 2024 71,860
विश्वनाथ 23 मे 2024 71,860
बोंगागांव 23 मे 2024 71,860
कॅचर 23 मे 2024 71,860
चरैदेव 23 मे 2024 71,860
चिरंग 23 मे 2024 71,860
डारंग 23 मे 2024 71,860
धेमाजी 23 मे 2024 71,860
धुबुरी 23 मे 2024 71,860
दिब्रुगड 23 मे 2024 71,860
दिमा हसाओ 23 मे 2024 71,860
गोलपारा 23 मे 2024 71,860
गोलाघाट 23 मे 2024 71,860
हैलाकांडी 23 मे 2024 71,860
होजाई 23 मे 2024 71,860
जोरहाट 23 मे 2024 71,860
कामरूप 23 मे 2024 71,860
कामरूप मेट्रो 23 मे 2024 71,860
कार्बी आंग्लॉन्ग 23 मे 2024 71,860
करीमगंज 23 मे 2024 71,860
कोकराझार 23 मे 2024 71,860
लखीमपूर 23 मे 2024 71,860
माजुली 23 मे 2024 71,860
मोरीगाव 23 मे 2024 71,860
नागाव 23 मे 2024 71,860
नालबारी 23 मे 2024 71,860
सिबसागर 23 मे 2024 71,860
सोनीतपूर 23 मे 2024 71,860
तिनसुकिया 23 मे 2024 71,860
उदलगुरी 23 मे 2024 71,860
पश्चिम कार्बी आंग्लॉन्ग 23 मे 2024 71,860

आसाम : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बक्सा 23 मे 2024 90,530
बरपेटा 23 मे 2024 90,530
विश्वनाथ 23 मे 2024 90,530
बोंगागांव 23 मे 2024 90,530
कॅचर 23 मे 2024 90,530
चरैदेव 23 मे 2024 90,530
चिरंग 23 मे 2024 90,530
डारंग 23 मे 2024 90,530
धेमाजी 23 मे 2024 90,530
धुबुरी 23 मे 2024 90,530
दिब्रुगड 23 मे 2024 90,530
दिमा हसाओ 23 मे 2024 90,530
गोलपारा 23 मे 2024 90,530
गोलाघाट 23 मे 2024 90,530
हैलाकांडी 23 मे 2024 90,530
होजाई 23 मे 2024 90,530
जोरहाट 23 मे 2024 90,530
कामरूप 23 मे 2024 90,530
कामरूप मेट्रो 23 मे 2024 90,530
कार्बी आंग्लॉन्ग 23 मे 2024 90,530
करीमगंज 23 मे 2024 90,530
कोकराझार 23 मे 2024 90,530
लखीमपूर 23 मे 2024 90,530
माजुली 23 मे 2024 90,530
मोरीगाव 23 मे 2024 90,530
नागाव 23 मे 2024 90,530
नालबारी 23 मे 2024 90,530
सिबसागर 23 मे 2024 90,530
सोनीतपूर 23 मे 2024 90,530
तिनसुकिया 23 मे 2024 90,530
उदलगुरी 23 मे 2024 90,530
पश्चिम कार्बी आंग्लॉन्ग 23 मे 2024 90,530