आसाम : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

आसाम : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बक्सा 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
बरपेटा 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
विश्वनाथ 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
बोंगागांव 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
कॅचर 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
चरैदेव 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
चिरंग 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
डारंग 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
धेमाजी 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
धुबुरी 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
दिब्रुगड 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
दिमा हसाओ 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
गोलपारा 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
गोलाघाट 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
हैलाकांडी 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
होजाई 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
जोरहाट 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
कामरूप 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
कामरूप मेट्रो 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
कार्बी आंग्लॉन्ग 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
करीमगंज 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
कोकराझार 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
लखीमपूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
माजुली 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
मोरीगाव 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
नागाव 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
नालबारी 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
सिबसागर 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
सोनीतपूर 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
तिनसुकिया 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
उदलगुरी 29 नोव्हेंबर 2022 52,590
पश्चिम कार्बी आंग्लॉन्ग 29 नोव्हेंबर 2022 52,590

आसाम : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बक्सा 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
बरपेटा 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
विश्वनाथ 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
बोंगागांव 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
कॅचर 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
चरैदेव 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
चिरंग 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
डारंग 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
धेमाजी 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
धुबुरी 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
दिब्रुगड 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
दिमा हसाओ 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
गोलपारा 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
गोलाघाट 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
हैलाकांडी 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
होजाई 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
जोरहाट 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
कामरूप 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
कामरूप मेट्रो 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
कार्बी आंग्लॉन्ग 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
करीमगंज 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
कोकराझार 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
लखीमपूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
माजुली 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
मोरीगाव 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
नागाव 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
नालबारी 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
सिबसागर 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
सोनीतपूर 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
तिनसुकिया 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
उदलगुरी 29 नोव्हेंबर 2022 61,610
पश्चिम कार्बी आंग्लॉन्ग 29 नोव्हेंबर 2022 61,610