झुंझुनुन, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

झुंझुनुन : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
53,340
+510.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 52,830 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,550 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,310 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,710 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,700 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,700 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,840 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,620 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,430 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,440 -350.00
झुंझुनुन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
झुंझुनुन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
झुंझुनुन सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
झुंझुनुन सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
झुंझुनुन सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
झुंझुनुन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,180
झुंझुनुन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,230
झुंझुनुन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,145
झुंझुनुन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,580
झुंझुनुन सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,830
झुंझुनुन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,960
झुंझुनुन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,130
झुंझुनुन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,781
झुंझुनुन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,160
झुंझुनुन सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,380
झुंझुनुन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,710
झुंझुनुन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,280
झुंझुनुन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,998
झुंझुनुन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,100
झुंझुनुन सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,150
झुंझुनुन - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

झुंझुनुन : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
64,710.00
+1,450.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,260 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,620 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,000 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,940 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,940 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,930 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,160 +350.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,810 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,120 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,830 -260.00
झुंझुनुन चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
झुंझुनुन चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
झुंझुनुन चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
झुंझुनुन चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
झुंझुनुन चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
झुंझुनुन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,260
झुंझुनुन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,420
झुंझुनुन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,309
झुंझुनुन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,950
झुंझुनुन चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,260
झुंझुनुन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,780
झुंझुनुन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,270
झुंझुनुन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,032
झुंझुनुन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,790
झुंझुनुन चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,740
झुंझुनुन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,900
झुंझुनुन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,350
झुंझुनुन चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,420
झुंझुनुन चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,350
झुंझुनुन चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,780
झुंझुनुन - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत